Nowa sieć szerokopasmowa oznacza lepszy dostęp do Internetu

Dzięki projektowi budowy liczącej 4 000 km światłowodowej sieci szerokopasmowej osoby mieszkające w odległych rejonach województwa wielkopolskiego w Polsce Zachodniej mogą liczyć na lepsze usługi w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

Inne narzędzia

 

Brak infrastruktury teleinformatycznej oznaczał, że osoby mieszkające poza terenem miast musiały korzystać z usług szerokopasmowych niższej jakości. Inwestycja ta, która obejmuje położenie ponad 5 000 km kabla światłowodowego, pozwoli zapewnić większości mieszkańców dostęp do szybszych usług. Zachęci także operatorów telekomunikacyjnych do budowy sieci tzw. „ostatniej mili”, czyli łączy abonenckich do mieszkań i firm.

Lepsze połączenia

Nowa sieć spowoduje, że 72 % lokalnej populacji uzyska dostęp do usług szerokopasmowych nowej generacji (NGA, z ang. Next Generation Broadband), co oznacza istotny wzrost w porównaniu z 49 % przed rozpoczęciem projektu. Usługi NGA są szybsze (+24 Mb/s) i cechuje je wyższa jakość. Jednocześnie inwestycja ta oznacza, że 96,5 % populacji uzyska dostęp do podstawowych usług internetowych (wzrost z poziomu 92 %). W sumie dzięki temu projektowi z usług NGA będzie mogło korzystać 790 tys. osób, a kolejnych 150 tys. uzyska dostęp do podstawowych usług szerokopasmowych.

Projekt ten przyczynia się do realizacji celów sformułowanych w ramach tzw. „Europejskiej agendy cyfrowej”. Jest to inicjatywy unijna, która do 2013 roku ma doprowadzić do zapewnienia wszystkim mieszkańcom UE dostępu do podstawowych usług internetowych, a do 2020 roku powinna umożliwić korzystanie z szybszych usług 50 % populacji UE.

Projekt powinien zaowocować powstaniem 120 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa dla województwa wielkopolskiego” wynosi 83 432 563 euro, z czego 67 079 781 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Infrastruktura łączności” programu operacyjnego „Regionalny program operacyjny dla województwa wielkopolskiego” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

09/09/2014