Nowy zakład produkcji tarcz hamulcowych zapewnia miejsca pracy i innowacje

W południowej Polsce zbudowano odlewnię, w której wytwarzane są tarcze hamulcowe dla branży motoryzacyjnej. W nowym zakładzie produkcyjnym stworzono miejsca pracy i wykorzystuje się nowatorskie metody produkcji, dzięki którym na rynek wprowadzany jest nowoczesny produkt.

Inne narzędzia

 

W nowej odlewni, prowadzonej przez firmę Brembo Poland, zainstalowano odpowiednio dostosowaną linię produkcyjną, która umożliwia wytwarzanie tarcz hamulcowych gwarantujących wysoki stopień bezpieczeństwa. Produkowane tarcze charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i termiczną, większą odpornością na szok termiczny, lepszym rozpraszaniem ciepła i znaczną redukcją mikrospękań powstających w procesie hamowania.

Najnowocześniejsze rozwiązania

Budowa odlewni została przeprowadzona w czterech etapach. Najpierw powstał budynek odlewni wraz z przybudówkami, drogami wewnętrznymi i systemami komunikacji. Następnie zamówiono elementy linii produkcyjnej. Etap trzeci obejmował instalację urządzeń i wyposażenia, kalibrację linii produkcyjnej i uruchomienie początkowej produkcji testowej. Na etapie czwartym uruchomiono pełną produkcję, której wielkość stopniowo zwiększano.

Wysoce zautomatyzowana linia produkcyjna oferuje wiele nowatorskich rozwiązań, w tym system przygotowywania mas formierskich obejmujący odzyskiwanie gliny bentonitowej. Celem jest ograniczenie zużycia bentonitu w procesie produkcji. Linia umożliwia też produkcję żeliwa o niskiej zawartości krzemu. Proces ten wkrótce zostanie opatentowany.

Ponadto zainstalowano urządzenia i wyposażenie linii formowania (z urządzeniami automatycznej kontroli) obejmujące topialnię, linię głównej produkcji oraz instalację odprowadzania pyłów. Pozostałe urządzenia obejmują stelaże do przechowywania, narzędzia dla działu konserwacji, instrumenty pomiarowe dla zespołu ds. jakości oraz aparaturę dla sekcji tworzenia wzorów.

Wspólne działania badawcze

W zakładzie funkcjonuje dział ds. rozwoju, którego celem jest współpraca z Politechniką Śląską. Współpraca ta skupia się na optymalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto firma Brembo nawiąże kontakty z lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w szczególności tymi, które należą do śląskiego klastra motoryzacyjnego. Odlewnia chce wprowadzić technologie bezpieczne dla środowiska i znaleźć dla swoich produktów nowe rynki zbytu w różnych podsektorach motoryzacyjnych.

Szacuje się, że projekt po wprowadzeniu przyczyni się do powstania bezpośrednio 126 miejsc pracy i pośrednio kolejnych 579 stanowisk.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie tarcz hamulcowych o zwiększonym bezpieczeństwie” wynosi 92 174 605 EUR, z czego 13 454 181 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/04/2014