Nowa obwodnica Bargłowa Kościelnego ma pobudzić wzrost gospodarczy w województwie podlaskim

Obwodnica ma tchnąć nowe życie w jeden z najbiedniejszych regionów Polski przez poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Bargłowa Kościelnego. Ponadto ma minimalizować zagrożenia dla środowiska i zwiększyć przepustowość dróg.

Inne narzędzia

 

Inwestycja obejmuje budowę liczącej niemal 12 km obwodnicy Bargłowa Kościelnego w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od Szczuczyna do Augustowa. Droga krajowa nr 61 stanowi główną trasę z Warszawy do Augustowa i, wraz z drogami krajowymi nr 8 i 16, obsługuje ruch do przejść granicznych w Budzisku i Ogrodnikach.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Odcinek drogi, na którym zbudowano obwodnicę, obsługuje nie tylko intensywny ruch tranzytowy do i od granicy Polski, ale także znaczny ruch związany z działalnością handlową i turystyką w okresie letnim, kiedy to obciążenie drogi krajowej nr 61 wzrasta o 20%. Poprawa bezpieczeństwa powinna przynieść korzyści lokalnej społeczności oraz innym użytkownikom dróg.

Na tej dwupasmowej drodze będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 110 km/h. Szacuje się, że inwestycja spowoduje znaczne skrócenie czasu przejazdu zarówno pojazdów pasażerskich, jak i pojazdów towarowych, co zapewni oszczędności rzędu odpowiednio 2 953 721 EUR i 1 215 376 EUR rocznie.

W ramach prac nad obwodnicą zaplanowano budowę trzech przejazdów kolejowych, pięciu wiaduktów drogowych oraz innych rozwiązań służących ochronie środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także 18 przepustów dla małych zwierząt. Oczekuje się, że projekt zaowocuje utworzeniem 22 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61” wynosi 70 942 925 EUR, z czego 56 366 138 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa” programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014