Wielofunkcyjne elektroniczne dowody osobiste

W Polsce powstają nowe systemy komputerowe wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne do wprowadzenia dowodów tożsamości, których Polacy mogliby używać w trybie on-line, oszczędzając czas i pieniądze. Z chwilą gdy identyfikację elektroniczną będzie można uwierzytelnić na potrzeby transakcji internetowych, wyprawy do urzędów i oczekiwanie w kolejce staną się tylko wspomnieniem z przeszłości.

Inne narzędzia

 

Nowy system spowoduje również, że dowody nie będą musiały być tak często aktualizowane, a informacje będą natychmiast dostępne we wszystkich rejestrach państwowych – z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli.

Lepsza jakość rejestrów państwowych

Projekt obejmuje stworzenie nowych systemów komputerowych i dostosowanie już istniejących, a także opracowanie nowych sposobów usprawnienia wymiany informacji między rejestrami państwowymi, takimi jak te dotyczące opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. We wszystkich systemach administracji publicznej funkcjonować będą informacje pochodzące ze zmodernizowanych rejestrów oraz zmodernizowane metody identyfikacji obywateli, ich weryfikacji i uwierzytelniania w kontaktach z publicznymi urzędami świadczącymi usługi drogą elektroniczną.

Istniejący obecnie Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) zostanie zmodernizowany, a dane zostaną przesłane do nowej, charakteryzującej się większą zwięzłością bazy danych, która wyeliminuje zbędne procedury. Architektura systemu będzie spójna we wszystkich rejestrach państwowych, co zapewni wydajny proces wymiany danych.

Modernizacji poddane zostaną również systemy gromadzenia danych, a informacje od momentu rejestracji narodzin aż do śmierci obywatela, obejmujące dane takie jak wpisy do hipoteki i dane paszportowe, zostaną zintegrowane.

Wprowadzona zostanie nowa metoda pozyskiwania danych z dokumentów urzędowych, a karty stanowiące dowody tożsamości zostaną zmienione tak, aby zawierały w sobie mikroprocesor z „podpisem osobistym”. Będzie to proces kompatybilny z normami i dyrektywami UE, co umożliwi kontrolę bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych, ochronę danych osobowych i stosowanie systemu identyfikacji elektronicznej.

Ile czasu to zajmie?

Opracowywanie nowej infrastruktury koniecznej do realizacji projektu już trwa. Proces ten obejmuje połączenia między dwoma ośrodkami przetwarzania danych oraz uruchomienie systemów współpracy na potrzeby wydawania nowych dokumentów tożsamości.

Do końca 2012 roku powstaną między innymi systemy Obsługi Obywateli i Ewidencji Ludności, zawierające informacje o wydanych, anulowanych, zgubionych, znalezionych i unieważnionych dowodach. Około 2 000 gmin połączonych zostanie z „administracyjną szyną danych”, a opracowywanie usług uwierzytelniania obywateli zostanie zakończone. Przewiduje się, że wydanych zostanie około trzech milionów dokumentów tożsamości, a około dwóch milionów osób będzie mogło używać podpisu elektronicznego.

Pod koniec 2013 r. powstaną dwa nowe ośrodki przetwarzania danych, wydanych zostanie kolejnych siedem milionów dowodów z podpisem elektronicznym, a policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą mogły korzystać z aplikacji i usług, podobnie jak niektóre banki i firmy. Osiągnięty zostanie szereg innych celów, dzięki którym Polacy będą mogli korzystać ze spójnego systemu identyfikacji elektronicznej na miarę XXI wieku.

Data projektu

05/10/2011