Autostrada powoduje skrócenie czasu podróży i zwiększenie bezpieczeństwa

Nowy odcinek autostrady A2 o długości 20,85 km, który omija Mińsk Mazowiecki, umożliwia ograniczenie czasu podróży i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, co zapewnia korzyści zarówno lokalnym kierowcom, jak i osobom podróżującym na długie dystanse.

Inne narzędzia

 

Inwestycja obejmowała budowę czteropasmowego odcinka autostrady, a także mostów, wiaduktów, przepustów rolniczych i przejść dla pieszych. W ramach budowy powstały również dwa miejsca obsługi podróżnych, a droga jest wyposażona w obiekty zapewniające ochronę środowiska i ruchu drogowego. Ponadto w ramach projektu zbudowano, przebudowano lub zabezpieczono sieci zasilania, instalacje telekomunikacyjne oraz systemy wodociągowe i odwadniające.

Kontrole jakości

Nowa droga pozwala na poruszanie się z maksymalną prędkością 120 km/h i obciążeniem 115 kN (kiloniutonów) na oś. W pierwszym roku użytkowania autostrady zaplanowano przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa ruchu. Natomiast po oddaniu drogi do użytku zostanie przeprowadzona analiza poziomów hałasu i zanieczyszczeń. Jeśli będzie to konieczne, na podstawie tych testów zostaną podjęte działania mające na celu wyeliminowanie negatywnego wpływu drogi na obszary mieszkalne i rolnicze.

Autostrada stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej, znanej także po nazwą programu TEN-T, łączącej Europę Zachodnią z krajami leżącymi za wschodnią granicą Polski. Celem programu TEN-T jest udoskonalenie infrastruktury transportowej w Europie, aby usprawnić połączenia transportowe w państwach członkowskich UE i pomiędzy nimi.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego” wynosi 180 781 940 EUR, z czego 119 204 300 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/04/2014