Modernizacja linii kolejowej w celu zwiększenia przepustowości transportu

Projekt inwestycji w linię kolejową E75 w województwie mazowieckim we wschodniej Polsce ma pomóc w realizacji ważnego programu modernizacyjnego, zwiększając przepustowość kolei i umożliwiając zapewnianie zrównoważonego transportu.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E75 na liczącym 66 km odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Projekt ten wchodzi w skład większego programu, którego celem jest modernizacja linii kolejowej E75, w tym polskiej części linii Rail Baltica (Warszawa – Białystok – granica z Litwą) stanowiącej I odcinek transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego Helsinki, Tallin, Rygę, Kowno i Warszawę. Głównym celem tego programu inwestycyjnego jest zapewnienie bezpieczniejszego i łatwiejszego transportu pasażerskiego i towarowego linią kolejową E75.

Projekt obejmuje następujące prace: modernizacja linii nr 449 (odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka) i nr 6 (Zielonka – Tłuszcz – stacja Węgrowskie w miejscowości Sadowne); budowa dwóch nowych torów kolejowych na odcinku z Zielonki do stacji Wołomin Słoneczna; oraz przygotowanie trasy objazdowej nr 10 (Legionowo – Tłuszcz), która przejmie ruch w trakcie robót na linii E75.

Modernizacja linii kolejowej, aby połączyć szybszy rozwój gospodarczy z ochroną środowiska

Projekt obejmuje następujące prace: modernizacja podtorza i systemu odwadniającego; modernizacja sieci energetycznej; budowa lub przebudowa obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty; odnowa konstrukcji nośnych, takich jak wiaty i platformy, podczas gdy przejścia przez tory dla pieszych zostaną zdemontowane i zastąpione różnymi rozwiązaniami alternatywnymi; utworzenie systemu sygnalizacji oraz modernizacja sieci i sprzętu telekomunikacyjnego; dostarczenie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska w formie przepustów dla zwierząt i korytarzy ekologicznych.

Zrealizowany projekt powinien doprowadzić do zwiększenia udziałów transportu kolejowego w całym systemie transportu. Głównymi beneficjentami projektu będą społeczności mieszkające w pobliżu linii kolejowej E75, pasażerowie korzystający z tej linii i z jej połączeń oraz przewoźnicy towarów.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica (Warszawa – Białystok – granica z Litwą), etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” wynosi 475 931 482 EUR, z czego 227 588 173 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko”w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

26/11/2014