Modernizacja linii kolejowej E 65 poprawia komunikację i zwiększa bezpieczeństwo pasażerów

Modernizacja połączenia kolejowego między Warszawą a Gdynią przynosi korzyści osobom dojeżdżającym do pracy i turystom. System poprawi dostępność i jakość połączeń krajowych i międzynarodowych, co przyniesie określone korzyści gospodarcze.

Inne narzędzia

 

Seria projektów infrastrukturalnych ma na celu modernizację polskiej sieci kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem interoperacyjności kluczowego odcinka o długości 351 km, na który składają się korytarze Warszawa–Gdańsk i Gdańsk–Stargard Szczeciński. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji więcej połączeń lokalnych oraz z Czechami, Słowacją i Skandynawią.

Plan obejmuje nie tylko zwiększenie wydajności usług transportu kolejowego w korytarzu łączącym Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, ale także wyraźną poprawę bezpieczeństwa całego systemu. Prace są realizowane w dwóch etapach i obejmują instalację nowoczesnych systemów zarządzania ruchem kolejowym, wdrożenie globalnego systemu komunikacji, instalację systemu zdalnego sterowania ruchem oraz modernizację układów zasilania trakcji.

Cały projekt przyniesie rocznie 30,9 mln EUR oszczędności w związku ze skróceniem czasu przejazdu osób mieszkających w pobliżu zmodernizowanej linii, a także pasażerów podróżujących tą trasą z innych rejonów. Linia jest elementem sieci bazowej Bałtyk–Adriatyk i częścią paneuropejskiego korytarza transportowego (TEN-T).

Poprawa konkurencyjności regionalnej

Projekt jest bardzo ważną inwestycją zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy. Nowoczesna sieć kolejowa poprawi konkurencyjność transeuropejskich linii kolejowych względem innych form transportu. Ponadto lepsze połączenia regionalne przyciągną większą liczbę inwestorów i turystów, co przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia — zdalne sterowanie ruchem, system wykrywania usterek taboru kolejowego, ERTMS/ETCS/GSM-R i układy zasilania trakcji” wynosi 306 685 615 EUR, z czego 199 470 318 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej„Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

27/05/2015