Nowoczesna droga na średniowiecznych szlakach handlowych

Ze sfinansowanej ze środków unijnych nowej drogi na Podkarpaciu skorzysta ponad 18 tys. samochodów rocznie, co przyczyni się do zwiększenia inwestycji i ruchu turystycznego w tym pięknym zakątku Polski.

Inne narzędzia

 

Beneficjentami odcinka ze Stobiernej do Rzeszowa są m.in. turyści, przedsiębiorcy, mieszkańcy, firmy przewozowe i miejscowi kierowcy. W wyniku realizacji projektu ruch miejski i międzynarodowy został wyprowadzony z centrum Rzeszowa oraz zapewniono szybszy dojazd do miasta od północy. Nowa droga przyczyni się też do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego i środowiska.

Droga przez historię

Droga przecina rejon Pogórza, którego czasy świetności przypadły na okres Średniowiecza. Najstarsze ślady pobytu człowieka na tych terenach pochodzą natomiast z epoki paleolitu.

Nawet obecnie w tym zakątku Europy Wschodniej krzyżują się bogate tradycje narodowe: ukraińskie od wschodu i słowackie od południa. Odcinek ze Stobiernej do Rzeszowa krzyżuje się bezpośrednio z autostradą przechodząca przez dwie historyczne krainy UE: Małopolskę z przepięknym Krakowem oraz Ruś Czerwoną, polską część Galicji Wschodniej.

Ogólna poprawa

Nowa droga przebiega jednym z dziesięciu korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i obejmuje odcinki jednojezdniowe trzypasmowe i dwujezdniowe dwupasmowe. Droga prowadzi od autostrady A4 do granic administracyjnych Rzeszowa.

W dalszej perspektywie planowana jest budowa drogi ekspresowej o długości 6,89 km, drogi krajowej o długości około 1,4 km oraz węzła drogowego, pięciu wiaduktów i sześciu mostów. Projekt obejmuje także budowę przejść podziemnych, skrzyżowania i drogi łączącej oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających dostęp do okolicznych posesji oraz wykonanie odwodnienia. Przeprowadzona zostanie również kontrola bezpieczeństwa drogowego.

Z budżetu projektu zostanie sfinansowana zieleń i przejścia dla zwierząt, a także ekrany akustyczne i system oczyszczania wody.

Droga została oddana do użytku w 2012 r.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna–Rzeszów” wynosi 71 286 147 EUR, z czego 53 952 588 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/04/2014