Duża rozbudowa lotniska w Krakowie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie zostanie w istotny sposób zmodernizowany w ramach projektu obejmującego rozbudowę i renowację terminala pasażerskiego.

Inne narzędzia

 

Prace zostały podzielone na trzy etapy. Najpierw w dwóch etapach zostanie rozbudowany i wyremontowany terminal, a następnie, w trzecim etapie, zostanie on w pełni zintegrowany z resztą lotniska. Prace obejmą m.in. instalację wind i schodów ruchomych oraz taśmociągów bagażowych i systemów przeciwpożarowych.

Modernizacja obejmie też toalety oraz systemy wentylacji i klimatyzacji. Ponadto zainstalowany zostanie nowy system bezpieczeństwa.

Większa przepustowość

Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości lotniska w celu obsługi większej liczby pasażerów.

Krakowskie lotnisko jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Oczekuje się, że po modernizacji lotnisko będzie rocznie obsługiwać o 2,84 mln pasażerów więcej. Powierzchnia terminala pasażerskiego zostanie znacznie zwiększona z obecnych 16 770 m2 do 54 470 m2.

Ponadto w wyniku realizacji projektu ma powstać 60 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port lotniczy w Krakowie — rozbudowa istniejącego terminala pasażerskiego” wynosi 98 626 800 EUR, z czego 35 828 128 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

31/12/2014