Zielony transport publiczny dla Rzeszowa

Nowy zintegrowany system zrównoważonego transportu w gminie Rzeszów na południu Polski poprawia przepustowość ruchu drogowego i zachęca mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje zakup ekologicznych autobusów, modernizację infrastruktury drogowej oraz instalację inteligentnego systemu transportowego (ITS). Celem jest zapewnienie kompleksowego, komfortowego i bezpiecznego transportu publicznego, dostępnego dla wszystkich oraz zrównoważonego pod względem ekonomicznym, przestrzennym i społecznym.

Gmina Rzeszów liczy na wzrost wykorzystania transportu publicznego i skrócenie czasu podróży takimi środkami. Powinno także dojść do zmniejszenia zagęszczenia ruchu drogowego i liczby wypadków, a związane z tym oszczędności szacuje się na 6 069 312 EUR rocznie. Nowe pojazdy ułatwią podróżowanie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. W aspekcie środowiskowym transport publiczny powinien stać się bardziej „zielony”, a negatywny wpływ na środowisko, np. poziom hałasu i wibracji, powinien się zmniejszyć.

Sprzęt i infrastruktura

Projekt obejmuje zakup 80 autobusów miejskich, w tym 30 z silnikiem Diesla, 30 autobusów XNG i 20 minivanów z silnikiem Diesla. Oprócz tego wyremontowanych lub rozbudowanych zostanie 8,6 km dróg, w tym 11 skrzyżowań, a w samym Rzeszowie na odcinku 6 km powstaną specjalne buspasy.

Jednym z najbardziej nowatorskich elementów projektu jest nowy system ITS. Złożą się na niego cztery systemy komputerowe do projektowania inteligentnych rozwiązań zarządzania ruchem w sieci transportu publicznego. System będzie też oferował podróżnym aktualne informacje o rozkładzie online i minimalizował skutki wypadków w sieci, zmniejszając przez to zagęszczenie ruchu i poprawiając ogólną przepustowość sieci komunikacyjnej. System ITS składa się z centrum sieciowego i układu rozproszonych nadajników mikrofalowych.

Oczekuje się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstanie niemal 320 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu transportu publicznego w gminie Rzeszów” wynosi 94 464 287 EUR, z czego 78 847 672 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Centra rozwoju regionalnego” programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014