Lublin cieszy się ze zmodernizowanego systemu transportu publicznego

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie w istotny sposób polepsza dostępność do systemu transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz ogranicza emisję CO2.

Inne narzędzia

 

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności miejskiego transportu publicznego względem transportu prywatnego. Środkami do jego osiągnięcia jest przebudowa licznych ulic i skrzyżowań, budowa 26 km trakcji trolejbusowej oraz zakup 70 nowych trolejbusów i stu autobusów.

Nowoczesność i integracja

Obecnie powstaje nowoczesny i zintegrowany system komunikacji i zarządzania ruchem ulicznym. Obejmuje on Centrum Kontroli Ruchu wyposażone w istotne podsystemy zarządzania wypadkami w ruchu ulicznym, sygnalizacją, pojazdami uprzywilejowanymi oraz informacją.

Efektywną koordynację transportu publicznego umożliwia System Zarządzania Transportem Publicznym. Składają się na niego różne elementy, w tym centrum serwisowe, podsystem zarządzania rozkładami oraz system poboru opłat.

W zajezdni trolejbusowej mieści się również zakład serwisowy oraz budynek administracji i kontroli. Zapewniono również wewnętrzne drogi dojazdowe, parkingi i chodniki, oświetlenie i ogrodzenie oraz elementy wyposażenia ulic i zieleńce.

Wydajność i ochrona środowiska

W efekcie tego gigantycznego przedsięwzięcia powstanie wydajny i przyjazny środowisku system transportu publicznego, który będzie atrakcyjny dla użytkowników oraz polepszy jakość życia mieszkańców Lublina i turystów. W dłuższej perspektywie system ten zwiększy mobilność ludzi przez ułatwienie im dostępu do rynku pracy i edukacji. Szacuje się, że do 2016 r. korzystać będzie z niego 120,6 mln pasażerów rocznie, co stanowi wzrost o 8,3 mln względem obecnych wartości.

Co ważne, w wyniku implementacji projektu powstać ma 291 miejsc pracy.

Gmina Lublin sfinansuje koszty obsługi projektu po jego rozpoczęciu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” wynosi 130 987 270 EUR, z czego 99 413 110 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Centra rozwoju regionalnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Data projektu

22/10/2013