Fundamenty pod szybszy i bezpieczniejszy transport w Polsce

Nowa droga ekspresowa spowoduje poprawę komfortu pasażerów oraz przewoźników korzystających z transportu drogowego w czterech polskich gminach.

Inne narzędzia

 

Droga o długości prawie 16 km jest częścią drogi ekspresowej S69, od węzła Mikuszowice w Bielsku-Białej do węzła Żywiec w Żywcu. Planowana droga będzie przebiegała przez cztery gminy — Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice i Lipowa.

Ograniczenie prędkości będzie wynosiło 80 km/h. Na drodze znajdą się cztery węzły i 25 mostów oraz ekrany dźwiękoszczelne, krajobrazowe i nowe oświetlenie. Prawdopodobnie konieczne będzie wyburzenie niektórych istniejących budynków mieszkalnych i komercyjnych.

Poprawa jakości sieci dróg

Jednym z celów jest doprowadzenie do „znacznego” zmniejszenia zagęszczenia ruchu na obu istniejących drogach wojewódzkich i krajowych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Miejscowość, która graniczy ze Słowacją, jest ruchliwym skrzyżowaniem dróg transportowych i można mieć nadzieję, że projekt ten, częściowo finansowany przez Fundusz Spójności, poprawi również warunki dla ruchu towarowego.

Nowa droga publiczna jest obecnie w budowie i w początkowej fazie będzie przedmiotem regularnych audytów bezpieczeństwa. Na odcinku drogi ekspresowej S69, który jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), będą pobierane opłaty.

Szacuje się, że efektem budowy drogi dwujezdniowej będzie znaczące skrócenie czasu przejazdu zarówno pojazdów pasażerskich, jak i transportu towarowego, co zapewni oszczędności rzędu odpowiednio 42 mln i 4 mln euro.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała–Żywiec, węzeł Mikuszowice–Żywiec” wynosi 268 610 289 euro, z czego 172 301 101 euro pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013 w ramach osi priorytetowej VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.


Data projektu

18/11/2014