Wzrost produkcji energii wiatrowej dzięki inwestycji w rozwój farm wiatrowych

Zainstalowanie dwudziestu dwóch nowych turbin wiatrowych w województwie dolnośląskim to znaczący krok w kierunku zwiększenia produkcji i użycia odnawialnych źródeł energii.

Inne narzędzia

 

W ramach projektu w okolicy wsi Legnickie Pole powstały 22 turbiny wiatrowe (każda o mocy 2,05 MW). Farma wiatrowa może obecnie wyprodukować energię o mocy 45,1 MW, ale docelowo ma ona wytwarzać rocznie energię o mocy 115 510 MW.

Projekt obejmuje: zakup i postawienie turbin wiatrowych; przygotowanie fundamentów pod turbiny; zbudowanie dróg dojazdowych i powierzchni parkingowych; postawienie stacji transformatorowych i rozdzielni energetycznych oraz doprowadzenie do farm sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i tworzenie nowych miejsc pracy

Projekt przyczynia się do wypełnienia celów dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z którą do 2020 r. 15% energii produkowanej w Polsce ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Ponadto od zakończenia prac projektowych w wyniku inwestycji powstały 194 nowe miejsca pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Postawienie 22 farm wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW we wsi Legnickie Pole” wynosi 71 143 449 EUR, z czego 9 802 207 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Wydajna i przyjazna środowisku infrastruktura energetyczna”.


Data projektu

10/12/2014