Inwestycje w innowacyjne technologie umożliwiły produkcję opon trzeciej generacji

Projekt inwestycyjny producenta opon, firmy Bridgestone z Poznania, umożliwił jej rozszerzenie oferty i wprowadzenie na rynek najnowocześniejszych produktów. Zdolności produkcyjne fabryki opon wzrosły z 24 tys. do 30 tys. sztuk dziennie. Utworzono też w niej ponad 200 dodatkowych miejsc pracy.

Inne narzędzia

 

Te najnowocześniejsze produkty to odporne na przebicie opony typu „run flat”, które umożliwiają kontynuację jazdy z przebitą oponą przez nawet 80 km. Nowe opony mają innowacyjny system chłodzenia, który zapewnia im dodatkową trwałość i wytrzymałość. W ten sposób gwarantują kierowcom większe bezpieczeństwo i odpowiedni komfort jazdy.

Nastąpiło także znaczne zmniejszenie oporu toczenia (siły przeciwstawiającej się ruchowi podczas toczenia się opon po powierzchni), co zmniejsza ilość paliwa zużywanego przez auto, redukując tym samym emisję CO2.

Wdrażanie nowych technologii

Firma Bridgestone zainwestowała także w nowe technologie produkcyjne, które zużywają mniej ciepła i wody oraz ograniczają emisję gazów będących efektem wulkanizacji opon (procesu chemicznego wykorzystywanego do zwiększenia ich wytrzymałości). Pozwoliło to zmniejszyć emisję tego typu gazów w fabryce.

Zbudowano również zautomatyzowany punkt sortowania i składowania opon, a także nowy magazyn opon. Rozbudowano też infrastrukturę techniczną fabryki. Między innymi zainstalowano elektryczny system dostarczania pary, powietrza i azotu do nowo rozbudowanych hal produkcyjnych.

W sumie w fabryce utworzono 201 nowych miejsc pracy, głównie dla operatorów nowo zakupionych maszyn. Ponadto o pięć nowych stanowisk wzbogacił się rozbudowany dział badawczo-rozwojowy firmy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Dywersyfikacja produkcji opon poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych” wyniosła 139 140 335 EUR, z czego 24 039 451 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015