Inwestycje niosą innowacje i miejsca pracy w północno-zachodniej Polsce

Projekt modernizacji i rozbudowy fabryki pralek i lodówek we Wronkach zaowocował ponad 1200 nowych miejsc pracy w regionie. Inwestycje w innowacyjne technologie i procesy produkcyjne umożliwiły firmie Samsung zaopatrywanie rynku w produkty o wysokiej jakości.

Inne narzędzia

 

Sprzęt AGD produkowany obecnie w fabryce jest eksportowany do pozostałych krajów Unii Europejskiej, Azji Środkowej i Afryki. Przed przejęciem fabryki we Wronkach grupa Samsung dostarczała na te rynki zaopatrzenie z fabryk usytuowanych w Korei Południowej i Chinach. Dzięki podniesieniu jakości towarów produkowanych w Europie firmie udało się ograniczyć koszty zaopatrzenia, skrócić czas dostaw i uzyskać oszczędności w łańcuchu dystrybucyjnym. Inwestycja w zaawansowany park maszynowy i sprzęt pozwala produkować w Polsce urządzenia o doskonałych parametrach technicznych i sprzedawać na rynku lokalnym po przystępnych cenach.

Wzrost zatrudnienia

Zmiany w fabryce przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej w regionie i pomogły obniżyć stopę bezrobocia. Zwiększenie mocy przerobowych fabryki oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji spowodowało utworzenie 1229 nowych miejsc pracy. Dzięki tej inwestycji pracę utrzymało dodatkowo 614 osób zatrudnionych w fabryce jeszcze przed rozbudową. Pośrednio zwiększyła się także liczba miejsc pracy po stronie dostawców ze względu na rosnące zapotrzebowanie fabryki Samsunga, a sama fabryka regularnie korzysta z usług tysięcy pracowników agencyjnych.

Najważniejszy element projektu został opracowany w wewnętrznym dziale inżynierii produktów, który zajmuje się zarówno stroną techniczną, jak i przygotowywaniem strategii optymalizacji procesu wytwórczego w fabryce. Doświadczenie zdobyte przez nowy zespół pomoże w dalszych badaniach i projektach zlecanych przez zarząd grupy Samsung. Dział pomaga też zwiększyć ogólny potencjał regionu w zakresie badań i rozwoju.

Zaawansowane produkty

Do nowych produktów opracowanych w fabryce i wprowadzonych na rynek należą:

  • lodówki dwudrzwiowe wyposażone w bogaty wybór nowych funkcji;
  • wąskie pralki o poprawionej wydajności;
  • standardowe pralki charakteryzujące się jednymi z najlepszych parametrów wydajnościowych na rynku i
  • lodówki jednodrzwiowe znacznie wyprzedzające konkurencyjne produkty pod względem niezawodności.

Łączna wartość inwestycji i finansowanie ze środków unijnych

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung” wyniosła 16 255 900 euro, z czego 13 817 515 euro pochodziło z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres programowania 2007–2013. Prace przeprowadzono w ramach priorytetu „Innowacyjna gospodarka”.

Data projektu

02/09/2015