Innowacje w południowo-zachodniej Polsce dzięki inwestycjom w nową fabrykę

Budowa zakładu produkcyjnego wytwarzającego wyroby ze szkła laminowanego oznacza wdrożenie innowacyjnych procesów produkcyjnych i stworzenie nawet 150 miejsc pracy. W zakładzie tym, zlokalizowanym niedaleko Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku, powołany zostanie nowy dział badawczo-rozwojowy.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ta pomoże producentowi znacznie ulepszyć szeregu artykułów dla sektora motoryzacyjnego, takich jak laminowane szyby przednie i tylne oraz okna dachowe (tzw. szyberdachy). Projekt obejmuje także wdrożenie w ramach procesu produkcyjnego różnych innowacyjnych rozwiązań, a w tym technologii wytwarzania szkła z powłoką odbijającą promieniowanie podczerwone oraz przeszkleń o różnym współczynniku przepuszczalności światła.

Korzyści nie tylko dla firmy

Projekt przyniesie korzyści nie tylko samej firmie produkcyjnej realizującej inwestycję. Zapewni także profity w postaci rozwoju regionu — zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy oraz umożliwi stymulowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju innych przedsiębiorstw. Zakład zamierza także ściśle współpracować z co najmniej pięcioma lokalnymi firmami z sektora MŚP. W szczególności wiedza zdobyta w ramach nowych procesów produkcyjnych będzie przekazywana lokalnym przedsiębiorstwom poprzez udział w pracach platformy „Silesia Automotive”. Kolejnym ważnym celem długoterminowym jest nawiązanie współpracy z lokalnymi instytutami badawczymi.

W zakładzie utworzony zostanie nowy dział badawczo-rozwojowy, który ma się zająć określeniem sposobów zwiększenia wydajności i jakości oraz obniżenia kosztów procesów produkcyjnych. Prace nad nowymi produktami mogą na przykład obejmować opracowanie szyb do samochodów elektrycznych. Dział ten ma także organizować szkolenia dla studentów i pracowników badawczych.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji podzespołów ze szkła laminowanego” wynosi 64 441 559 EUR, z czego 13 024 462 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014