Zwiększenie dostępności taboru poprawi funkcjonowanie kolei polskich oraz wzmocni konkurencyjność sektora kolejowego

Duży zakup taboru kolejowego w Polsce, przeznaczonego do obsługi połączeń dalekobieżnych, ma zainteresować pasażerów możliwością bezpieczniejszego, szybszego i wygodniejszego transportu oraz ograniczyć negatywny wpływ transportu kolejowego na środowisko.

Inne narzędzia

 

Projekt ten obejmuje zakup 20 nowoczesnych pasażerskich składów zespolonych przeznaczonych do obsługi trzech korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T w Polsce. Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego w kraju, a także poprawa jakości usług transportowych.

W wyniku zakupu nowego taboru kolejowego Polska powinna odnotować wzrost liczby pasażerów korzystających z połączeń dalekobieżnych średnio o 3,4% rocznie do 2030 r. Inwestycja zapewni też wzrost bezpieczeństwa transportu, a pasażerowie mogą liczyć na skrócenie czasu podróży.

Obszary objęte inwestycją

Pasażerskie zespoły zespolone będą wykorzystywane w ramach dalekobieżnych połączeń kolejowych realizowanych wzdłuż korytarza sieci bazowej Bałtyk–Adriatyk, linii E30 oraz odcinków Psary–Kraków i Włoszczowa–Częstochowa–Opole — wszystkie te trasy wchodzą w skład sieci TEN-T. Pociągi będą służyć pasażerom na trasach Warszawa–Gdynia, Warszawa–Rzeszów, Warszawa–Bielsko-Biała/Gliwice oraz Warszawa–Wrocław.

Projekt przyniesie korzyści mieszkańcom Warszawy, Krakowa, Śląska, Trójmiasta i Wrocławia, a także osobom mieszkającym w pobliżu wymienionych linii kolejowych. Z lepszych usług kolejowych na tych odcinkach sieci TEN-T skorzystają też Czechy, Słowacja, Austria i kraje skandynawskie.

Nowe składy zespolone osiągają maksymalnie prędkość 250 km/h, a 20 takich składów pomieści łącznie 8040 pasażerów. Każdy z pociągów jest wyposażony w 57 siedzisk w pierwszej klasie oraz 345 siedzisk w drugiej klasie.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych — Etap I” wynosi 492 231 947 EUR, z czego 74 018 000 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/06/2015