Poprawa jakości strategicznych połączeń regionalnych w Polsce

Finansowany ze środków UE projekt przebudowy 9,262 km dróg ma na celu zmniejszenie korków i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Hrubieszowie — polskim mieście w województwie lubelskim przy granicy z Ukrainą.

Inne narzędzia

 

Drogi międzynarodowe tworzą strategiczne węzły o stałym, dużym natężeniu ruchu, które powoduje problemy związane z poruszaniem się, takie jak korki, wypadki drogowe, zanieczyszczenie i hałas. Jeden z takich punktów znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim: jest to powiat hrubieszowski wraz z fragmentem międzyregionalnego szlaku wiodącego od Sulejowa do granicy państwa. 

Projekt UE obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej nr 74 o długości 9,262 km w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Hrubieszów. Obwodnica będzie prowadzić bezpośrednio do przejścia na granicy polsko-ukraińskiej w Zosinie, a pośrednio — do międzynarodowego przejścia w Hrebennem.

Przebudowa tego odcinka drogi nie tylko poprawi jakość połączeń dla ludzi i przedsiębiorstw, ale także znacznie skróci czas podróży. Oczekuje się, że dzięki krótszemu czasowi przejazdu obwodnicą oszczędności w transporcie pasażerskim mogą wynieść nawet 2 223 420 EUR rocznie, a oszczędności w transporcie towarowym — 207 762 EUR rocznie. 

Modernizacja infrastruktury drogowej

Projekt zakłada przebudowę pięciu jednopasmowych skrzyżowań drogi krajowej z drogami regionalnymi. Ograniczenie prędkości na obwodnicy wzdłuż jednojezdniowej drogi dwupasmowej będzie wynosić 80 km/h. 

W projekcie planuje się modernizację obiektów inżynieryjnych i technicznych rozmieszczonych wzdłuż jezdni. Roboty drogowe obejmują budowę 4 nowych mostów, 7 wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt, 89 przepustów, 15 km rowów przydrożnych oraz nowego oświetlenia drogowego. Prace wykonane pod ziemią mają również udoskonalić infrastrukturę w wielu aspektach związanych z przesyłem energii, siecią wodno-kanalizacyjną, siecią gazową i systemem odprowadzania wody, jak również przewodami telekomunikacji kolejowej i urządzeniami kontroli ruchu kolejowego. 

Poprawa jakości życia 

Bezpośrednimi beneficjentami prac związanych z rozbudową drogi są mieszkańcy Hrubieszowa. Ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza centrum miasta, rowerzyści zyskają dostęp do ścieżki rowerowej o długości 230 m, a piesi będą mogli korzystać z 1 140 m chodnika. Spadnie również poziom zagrożenia hałasem dzięki osłonom umieszczonym na odcinku 198 m. 

Wszystkie te działania poprawią jakość życia mieszkańców tego obszaru, a kierowcom zapewnią większą wygodę i znaczną oszczędność czasu. Skorzysta również gospodarka lokalna, ponieważ w celu przeprowadzenia robót stworzono 574 nowe miejsca pracy. 

Obwodnica jest drogą publiczną, za którą nie będą pobierane opłaty. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, realizację projektu i zarządzanie finansami jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, finansowana bezpośrednio z budżetu państwowego.

Łączna wysokość inwestycji i finansowanie ze środków UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” wyniosła 56 627 756 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 33 123 946 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja podlega priorytetowi „Infrastruktura transportowa”.

Data projektu

26/09/2016