Usprawnianie sieci transportu publicznego w Poznaniu

Kompleksowy projekt modernizacji ronda Kaponiera w ścisłym centrum Poznania ma na celu poprawienie dostępności transportu publicznego, zwłaszcza dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. W projekcie zaplanowano gruntowną modernizację infrastruktury autobusowej i tramwajowej, która przewiduje także przebudowę kluczowych tras i struktur pomocniczych.

Inne narzędzia

 

Projekt ma na celu zintegrowanie wokół ronda usług transportu autobusowego, tramwajowego i szybkiego tramwaju. Ogólnym celem przyświecającym tej inicjatywie jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Poznaniu i zachęcanie pasażerów do częstszego rezygnowania z samochodów na rzecz komunikacji miejskiej. Szacuje się, że w 2016 r. zmodernizowany system transportu miejskiego będzie w stanie obsłużyć 5 740 533 pasażerów więcej.

Główne prace

Najważniejsze prace w ramach projektu:

  • modernizacja 600-metrowego odcinka sieci tramwajowej i trolejbusowej;
  • przebudowa przejść podziemnych na poziomie pierwszym ronda wraz z instalacją wind i schodów ruchomych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • adaptacja przystanków tramwajowych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • przebudowa systemu drogowego;
  • instalacja systemu monitoringu wideo w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów oraz
  • budowa zwykłych przystanków tramwajowych i autobusowych.

Ponadto projekt obejmuje zburzenie i odbudowę zachodniego i wschodniego wiaduktu na Moście Uniwersyteckim wzdłuż ulicy Święty Marcin. Poza tym zmodernizowano systemy grzewcze, sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne.

Po zakończeniu prac rondo Kaponiera będzie nadal zarządzane przez poznański ratusz. Zarządzaniem i konserwacją infrastruktury zajmą się Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Łączna wartość inwestycji i finansowanie ze środków unijnych

Łączna wartość projektu „Przebudowa ronda Kaponiera” wynosi 27 057 118 euro, z czego 21 645 694 euro pochodzi z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Europejskiego Funduszu Spójności na okres programowania 2007–2013. Prace przeprowadzono w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

02/09/2015