Rozbudowa sieci dróg w celu zwiększenia mobilności mieszkańców i skrócenia czasu podróży na terenie Polski południowej

Oczekuje się, że nowy odcinek drogi ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim, w południowej części Polski — między Radomiem a Jędrzejowem, wpłynie na poprawę ruchu tranzytowego, zwiększy bezpieczeństwo oraz mobilność w regionie.

Inne narzędzia

 

Projekt zakłada budowę 22,73 km nowej jezdni , fragmentu drogi ekspresowej S7 z Radomia (Jedlińska) do Jędrzejowa, na odcinku z Kielc (droga krajowa nr 73, węzeł Wiśniówka) do Chęcin (węzeł Chęciny) oraz unowocześnienie odcinka istniejącej sieci dróg o długości 1,37 km (droga krajowa nr 74). Ten odcinek, zlokalizowany w centralnej części województwa świętokrzyskiego, przechodzi przez wiele miast okręgu kieleckiego: Masłów, Miedziana Góra, Kielce, Piekoszów i Sitkówka-Nowiny oraz Chęciny.

Inwestycja ta poprawi jakość połączeń komunikacyjnych w województwie świętokrzyskim, zwiększając tym samym bezpieczeństwo oraz mobilność w regionie.

Nowoczesna infrastruktura

Rozpoczęto już prace związane z budową dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S. W ramach budowy powstaną trzy węzły: Kostomłoty, Jaworznia i Chęciny. Planowana jest także budowa 34 konstrukcji pomocniczych, w tym estakad i mostów. Priorytetowo traktowane jest zainstalowanie elementów zapewniających ochronę środowiska i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym barier dźwiękoszczelnych, miejsc obsługi podróżnych oraz ścieżek rowerowych.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk)–Jędrzejów, obwodnica Kielc” wynosi 208 976 350 euro, z czego 157 046 613 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach VIII osi priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014