Gazociąg wysokociśnieniowy znacznie zwiększy możliwości przesyłowe w środkowej i zachodniej Polsce.

Gazociąg pomiędzy Gustorzynem w woj. kujawsko-pomorskim a Odolanowem w woj. wielkopolskim o długości 168 km należy doi inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności przesyłowych polskiej sieci przesyłowej gazu. Zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i zachęci do konkurowania.

Inne narzędzia

 

Stary gazociąg pomiędzy Gustorzynem a Odolanowem jest w złym stanie technicznym, przynosi straty w trakcie przesyłu i nie zaspokaja rosnącego popytu. Nowy gazociąg o średnicy 700 mm zostanie poprowadzony wzdłuż trasy dotychczasowego gazociągu. Umożliwi on przepompowywanie gazu w obu kierunkach w zależności od potrzeb sieci.

Spółka Gaz-System SA należąca do skarbu państwa zobowiązała się do zbudowania na terenie Polski do 2014 r. ponad 1000 km sieci gazociągowej. Zwiększenie zdolności przesyłowych sieci przesyłu gazu w Polsce stanowi podstawowy element proponowanego transeuropejskiego korytarza gazowego północ południe, łączącego terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu nad Bałtykiem z planowanym terminalem Adria na chorwackim wybrzeżu Adriatyku.

Nowy gazociąg pomiędzy Gustorzynem a Odolanowem, w połączeniu z innymi planowanymi inwestycjami w rozbudowę gazociągów w Polsce, pozwoli Polsce czerpać gaz z nowych źródeł. Głównym celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także całej Unii Europejskiej.

Kierunek przepływu gazu pomiędzy Gustorzynem a Odolanowem w nowym gazociągu może zostać zmieniony. Ponadto zwiększy poziom bezpieczeństwa operacyjnego przesyłu między podziemnymi magazynami gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, które zostaną rozbudowane.

Zachęcanie do konkurowania na polskim rynku gazowym

Oprócz zapewnienia wystarczających zdolności przesyłu prognozowanych ilości gazu planowany gazociąg umożliwi także podłączenie do systemu nowych odbiorców i sieci dystrybucyjnych. Dostęp stron trzecich do gazociągu przyczyni się do rozwoju konkurencji na rynku gazu w Polsce. Zasada dostępu stron trzecich jest obecnie stosowana w Polsce w ograniczonym zakresie, głównie z powodu niewystarczających zdolności przesyłowych.

Władze lokalne terenów, przez które zostanie poprowadzony gazociąg, mogą zyskać nowe źródło przychodów, ponieważ właściciel gazociągu zostanie zobowiązany do odprowadzania rocznego podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji.

Gazociąg będzie budowany w dwóch etapach: odcinek Gustorzyn-Turek (o długości około 83 km) oraz odcinek Turek-Odolanów (około 85 km). Prace budowlane nad nowym gazociągiem, obejmujące postawienie czterech stacji pomiarowych, rozpoczęto w 2012 r. Ich zakończenie zaplanowano na połowę 2014 r. Kontrakt na budowę gazociągu w drodze przetargu przyznano przedsiębiorstwu ZRUG z siedzibą w Poznaniu.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Szacowany łączny budżet projektu o nazwie „Gazociąg Gustorzyn-Odolanów” wynosi 173 884 682 euro, z czego 67 926 636 euro zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Dodatkowe środki inwestycyjne na sfinansowanie projektu w kwocie 105 958 046 euro pozyskano z sektora prywatnego.

Data projektu

23/01/2013