Rozwój transportu ekologicznego dzięki modernizacji sieci tramwajowej i trolejbusowej

Projekt czystego transportu publicznego w województwie śląskim zakłada znaczne zwiększenie dostępności usług i skrócenie czasu przejazdu między miastami. Jest to element szerszego projektu modernizacji systemu transportu publicznego w Polsce zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i wymaganiami ekologicznymi oraz przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności i jakości usług.

Inne narzędzia

 

Poprawiono połączenia tramwajowe i trolejbusowe w obszarze metropolitalnym Górnego Śląska w ramach planu dostosowania transportu publicznego do wymagań ekologicznych. Celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego o 3,6 mln rocznie.

Projekt skupia się na poprawie transportu publicznego w siedmiu obszarach miejskich w województwie śląskim. Obejmuje on budowę lub modernizację trzech tras tramwajowych łączących główne miasta regionu — Bytom, Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Sosnowiec i Zabrze — w celu skrócenia czasu przejazdu miedzy tymi ośrodkami o 5–10%.

Wyremontowano prawie 25 km torów tramwajowych i zbudowano jedną nową trasę. Zakupiono 30 nowych tramwajów wyposażonych w panele z wyświetlaczami i system informacji głosowej. Pojazdy zostały także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trolejbusy w Tychach

W ramach tego samego projektu usprawniono transport publiczny w Tychach w województwie śląskim.

Zakupiono 15 nowych trolejbusów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażonych w system wybiegowy umożliwiający przejechanie do 0,5 km bez zasilania z sieci trakcyjnej.

Ponadto wybudowano dwa nowe wielopoziomowe parkingi Park & Ride na 352 pojazdy.

Właścicielem i zarządcą nowej infrastruktury tramwajowej będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A., za infrastrukturę trolejbusową będą odpowiadać Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.; natomiast miasto Tychy zajmie się administracją parkingami.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja transportu tramwajowego i trolejbusowego w aglomeracji śląskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” wynosi 201 716 741 EUR, z czego 131 305 191 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015