Zielone światło dla programu modernizacji transportu kolejowego w Polsce

Szeroki zakres modernizacji taboru pasażerskiego pomoże zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora kolejowego, zapewniając większą wygodę i wzrost możliwości przewozowych oraz usprawniając połączenia międzymiastowe i skracając czas podróży.

Inne narzędzia

 

W ramach tej inicjatywy planuje się modernizację 150 pasażerskich wagonów kolejowych. Unowocześnione pociągi, umożliwiające przewożenie 7589 pasażerów, będą kursować na linii Przemyśl–Szczecin. Projekt obejmuje też zakup dziesięciu pojazdów technicznych przeznaczonych do wykorzystania w ramach usług kolei dalekobieżnej — pięć z nich będzie służyć do manewrowania, a pozostałe będą wykorzystywane do konserwacji i czyszczenia wagonów.

Trasa Przemyśl–Szczecin łączy też Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Poznań, należy więc do kluczowych dalekobieżnych tras międzymiastowych biegnących przez Polskę. Stanowi też jeden z korytarzy kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Skrócenie czasu podróży międzymiastowych

Celem tej inwestycji jest zwiększenie konkurencyjności w sektorze kolejowym, a także poprawa jakości usług.

Czas podróży z Przemyśla do Szczecina ulegnie skróceniu o niemal cztery godziny, z 14 godzin do nieco ponad dziesięciu i pół godziny, co powinno przyczynić się do wzrostu średniej rocznej liczby pasażerów.

Modernizacja, której zakończenie nastąpi we wrześniu 2015 r., spowoduje znaczne skrócenie czasów przejazdu w transporcie pasażerskim, zapewniając oszczędności rzędu 51 781 328 EUR rocznie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl-Szczecin” — faza II” wynosi 100 314 045 EUR, z czego 65 213 832 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko, w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

23/12/2014