Mieszkańcy Gdańska mogą już korzystać ze zmodernizowanej sieci tramwajowej

Modernizacja i rozbudowa sieci i infrastruktury tramwajowej w Gdańsku oznacza większą wygodę dla pasażerów i lepsze połączenia między centrum a oddalonymi południowymi dzielnicami miasta. Działania te powinny zachęcić mieszkańców, aby przesiedli się z samochodów do transportu miejskiego, co pozwoli zmniejszyć emisję CO2 w Gdańsku.

Inne narzędzia

 

Podstawowym zadaniem projektowym była budowa nowej linii tramwajowej łączącej dzielnicę Chełm z węzłem drogowym Nowa Łódzka przy skrzyżowaniu ul. Nowej Łódzkiej z ul. Świętokrzyską. Realizacja tego zadania ma szczególne znaczenie dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, którzy do tej pory musieli korzystać z autobusów lub własnych środków transportu, aby dojeżdżać do i z centrum miasta.

Szeroki zakres

Prace obejmowały budowę 3-kilometrowej nowej linii tramwajowej oraz modernizację istniejącego 12-kilometrowego odcinka do postaci dwutorowej. Na sześciu przystankach nowej trasy zbudowano wiaty z tablicami informacyjnymi dla pasażerów oraz barierki służące do kontroli ruchu pieszego i ochrony przed samochodami. Ponadto w ramach projektu zakupiono 35 nowych tramwajów oraz zapłacono za budowę parkingu dla samochodów w ramach koncepcji „Parkuj i jedź” i parkingu dla rowerów. Wszystkie wspomniane inwestycje są przystosowane do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach projektu zmodernizowano również zajezdnię tramwajową w dzielnicy Wrzeszcz.

Sama realizacja projektu stanowiła trzeci etap rozpoczętej w 2003 r. szerzej zakrojonej inwestycji w system transportowy w Gdańsku. Etap pierwszy obejmował ocenę miejskiego systemu transportu publicznego oraz przebudowę infrastruktury torowej w pięciu lokalizacjach. W etapie drugim (lata 2004–2008) wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum Gdańska z dzielnicą Chełm oraz zmodernizowano różne odcinki infrastruktury torowej i zakupiono nowe tramwaje i autobusy. Opisywany projekt został zakończony w 2012 r.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej — Etap III A” wyniosła 167 132 806 EUR, z czego 85 406 711 EUR pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

14/08/2014