Gdańsk buduje nowy obiekt dla Centrum Solidarności

Ekspozycja poświęcona Solidarności, biblioteka i ośrodek badawczo-naukowy będą upamiętniać ruch wolnościowy, który narodził się w tym mieście.

Inne narzędzia

 

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) niedługo zostanie przeniesione do nowego budynku, gdzie część miejsca przeznaczono na stałą ekspozycję oraz dla badaczy korzystających z archiwum.

Zryw wolnościowy, który zmienił świat

Utworzenie Europejskiego Centrum Solidarności ma na celu upamiętnienie dziedzictwa polskiej Solidarności, ruchu, który narodził się w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej i stał się jednym z czynników, które dziesięć lat później doprowadziły do upadku komunizmu Środkowej i Wschodniej Europie.

ECS nie skupia się jednak wyłącznie na tych zagadnieniach, ale dokumentuje także inne współczesne ruchy wolnościowe w Polsce i Europie, mając na celu przekazanie następnym pokoleniom wiedzy o uniwersalnych wartościach solidarności oraz szacunku dla nich.

Atrakcja turystyczna

Centrum Solidarności stanowi obecnie jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Gdańsku, stolicy Pomorza i głównym porcie morskim Polski. Jednak nowy budynek będzie pierwszą własną siedzibą pozwalającą zgromadzić wszystkie zasoby organizacji w jednym miejscu.

Centrum, położone na dawnym terenie Stoczni Gdańskiej, ma składać się z dwóch skrzydeł: trzy- i sześciopiętrowego z tarasem widokowym na dachu. Budynek będzie miejscem odbywania się seminariów, konferencji, spotkań i wykładów koncentrujących się wokół zagadnień wolności, sprawiedliwości i solidarności.

Obsługa Centrum będzie wymagała zatrudnienia trzydziestu osób. W budynku znajdzie się stała wystawa, a także okolicznościowe ekspozycje, biblioteka i czytelnia mieszcząca 100 000 książek, magazyn biblioteki z miejscem na kolejnych 100 000 tomów, oraz archiwum przeznaczone do przechowywania 40 000 akt.

Zakończenie prac ma nastąpić przed 25. rocznicą powstania Solidarności w 2015 r. Planuje się, że od 2014 r. centrum odwiedzi corocznie 250 000 gości, ale ta liczba będzie znacznie większa w latach ważnych jubileuszy.

450 000 mieszkańców Gdańska będzie mogło cieszyć się nowym elementem architektury miasta oraz korzystać z promowania przez Centrum wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Gdańska.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu „Construction of the European Solidarity Centre in Gdańsk” (Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku) wynosi 66 659 115 EUR, z czego 38 455 310 EUR zostanie w latach 2007-2013 wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data projektu

10/07/2012