Zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które przyniosą korzyści tysiącom ludzi

Renowacja zbiornika wodnego i pogłębienie Nysy Kłodzkiej w południowej Polsce powinny znacznie ograniczyć zagrożenie powodziowe w całej Dolinie Nysy Kłodzkiej. Prace przynoszą bezpośrednie korzyści 50 000 ludzi mieszkających w pięciu okolicznych miastach w tym w Nysie i Wrocławiu. Pośrednie korzyści z tych środków przeciwpowodziowych odniesie kolejnych 728 000 ludzi mieszkających w Opolu i na Dolnym Śląsku.

Inne narzędzia

 

Działania mające na celu umocnienie Zbiornika Nyskiego skupiają się na rekonstrukcji zapory czołowej, unowocześnieniu i budowie wałów oraz wzmocnieniu koryta rzeki. Projekt obejmuje również unowocześnienie dwóch pompowni oraz modernizację systemów monitoringu i sterowania. Dodatkowo oczyszczane jest główne koryto rzeki w celu zwiększenia spływu wody do zbiornika.

Pogłębianie rzeki

Środki mające na celu poprawę spływu wody na Nysie Kłodzkiej obejmują pogłębienie rzeki — na odcinku od zapory do wsi Kubice — oraz unowocześnienie lub budowę różnych wałów i barier przeciwpowodziowych. W ramach projektu burzony jest istniejący jaz i zostanie zbudowany nowy jaz boczny oraz szereg przepławek.

Ten projekt stanowi część większego przedsięwzięcia modernizacji zbiornika oraz unowocześnienia środków ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Nysy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego — etap I” wynosi 107 648 799 EUR, z czego 91 501 479 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Prace są realizowane w ramach priorytetu „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”.

Data projektu

01/09/2015