Priorytetowa inwestycja na drodze krajowej nr 1 w Polsce

Ponieważ z jednego tylko odcinka tej drogi korzysta ponad 25 tys. osób dojeżdżających do pracy, komfort podróży ma decydujące znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla aktywności gospodarczej województwa. Unia Europejska inwestuje w przyszłość gospodarczą regionu, co pozwala na rozbudowę drogi.

Inne narzędzia

 

Drogi są głównym „krwiobiegiem” europejskich miast i obszarów, na których znajdują się zakłady pracy. Taką też rolę pełni w Polsce trasa E75, która łączy nadbałtyckie porty Gdańska i Gdyni z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz z innymi miastami, np. z Łodzią. Podobnie jak tętnice w ciele człowieka, tak samo arterie drogowe należy utrzymywać w dobrym stanie, aby ruch w ich obrębie odbywał się płynnie.

Przebudowa arterii prowadzącej do ważnego obszaru przemysłowego

Historyczne porty Gdańska i Gdyni są ważną bramą europejskiego handlu. W 2010 r. przyjęły one i wyekspediowały łącznie 44 mln ton ładunku. Ale wydajność tych węzłów uzależniona jest także od dostępu do innych rodzajów przewozu, takich jak transport drogowy. Główną trasą dojazdową do portów jest droga krajowa nr 1, znana także jako korytarz drogowy E75. Stanowi ona również główny wewnętrzny element komunikacyjny miasta Włocławek, łączący różne lokalne dzielnice. Projekt obejmuje przebudowę tej drogi, a po zakończeniu przedsięwzięcia ruch tranzytowy będzie mógł korzystać z tej bezpłatnej alternatywy.

Jedna droga — wiele korzyści

Przebudowa drogi obejmuje budowę głównej drogi ruchu przyśpieszonego o projektowym nacisku na nawierzchnię rzędu 115 kilonewtonów na oś. Dwie jezdnie będą miały 7 metrów szerokości, a chodniki po obu stronach co najmniej 2 metry szerokości.

Poza samą drogą planowane są inne działania, w tym remont ważnego wiaduktu drogowego, dwóch kładek dla pieszych nad trasą oraz mostu na rzece Zgłowiączce. Podczas realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 330 miejsc pracy.

Wymienione zostały tylko niektóre materialne korzyści projektu, a przyniesie on także jeszcze inne zyski. Osoby dojeżdżające do pracy przekonają się, że ich średnia prędkość jazdy wzrośnie do 34 km/h. Nowa droga pozwoli na oszczędność czasu wartą rocznie około 1 387 417 EUR.


Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” wynosi 79 762 671 EUR, z czego 66 250 279 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

23/05/2013