Ukończono budowę ostatniego odcinka regionalnej drogi szybkiego ruchu

W południowej części Polski pomiędzy dwoma miastami na Śląsku powstaje nowa droga wojewódzka o długości ok. 5,6 km. Droga ta stanowi uzupełnienie odcinka DTŚ ZACHÓD pomiędzy Zabrzem a Gliwicami o łącznej długości nieco ponad 11 km.

Inne narzędzia

 

Projekt wiąże się z budową rozmaitych dużych obiektów inżynierskich, m.in. dwóch mostów. Stanowi zwieńczenie wieloletniego projektu inwestycyjnego, którego początki sięgają 1986 r., a którego celem była budowa regionalnej drogi szybkiego ruchu o łącznej długości 31,3 km pomiędzy Katowicami a Gliwicami.

Górnośląski Związek Metropolitalny

Zarówno Zabrze, jak i Gliwice wchodzą w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z głównym ośrodkiem w Katowicach. Leżą na północnym zachodzie metropolii; liczba ludności Zabrza wynosi ok. 189 000, zaś Gliwic – ok. 197 000.

Współfinansowany przez UE projekt obejmuje prace budowlane na głównej trasie od ul. Portowej do ul. Kujawskiej. Wybudowana droga jednojezdniowa składa się z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku i liczy łącznie 5,565 km.

Mosty postawiono na ul. Orlickiego nad Kłodnicą oraz na regionalnej drodze szybkiego ruchu nad Kłodnicą i obszarami zalewowymi. W ramach projektu budowanych jest ponadto kolejnych siedem mostów, np. na drodze krajowej nr 88, jeden tunel o długości niemal 500 m, trzy kładki (również dla rowerzystów), siedem węzłów drogowych i cztery skrzyżowania.

Ochrona środowiska

Dodatkowa infrastruktura, której budowa jest w realizacji, obejmuje ponad 3,5 km ścieżek pieszych i 1,3 km ścieżek pieszo-rowerowych. W celu ochrony środowiska stawiane są też ekrany akustyczne o długości ok. 5 km.

Oczekuje się, że na etapie realizacji projektu powstanie niemal 1 800 miejsc pracy. Właścicielem nieruchomości i wybudowanej drogi wojewódzkiej jest województwo śląskie. Za zarządzanie drogą odpowiadają Gliwice jako gmina, przez którą droga została poprowadzona.


Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w projekcie „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice, podprojekt 3, odcinek G2 w Gliwicach” wynosi 174 486 128 EUR, z czego 102 694 896 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Transport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Data projektu

22/05/2013