Fabryka ogranicza zanieczyszczenie dzięki nowej jednostce produkcyjnej kwasu azotowego

Zakłady Azotowe Kędzierzyn w południowej Polsce planują wdrożyć nową technologię, która zwiększy produkcję i ograniczy szkodliwe zanieczyszczenia.

Inne narzędzia

 

Dzięki modernizacji zakłady będą mogły spełnić aktualne wymogi dotyczące ochrony środowiska, zmniejszając emisje szkodliwych zanieczyszczeń, które dostają się do powietrza.

„Najlepsza możliwa technologia” zastąpi instalację sprzed półwiecza

Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) to fabryka chemiczna, która zatrudnia 1700 pracowników. Produkuje kwas azotowy służący do wytwarzania nawozów sztucznych oraz alkohole oxo i plastyfikatory. Jest to około 16% polskiej produkcji nawozów azotowych.

Firma planuje obecnie unowocześnienie instalacji produkującej kwas azotowy, aby zwiększyć zdolności produkcyjne, wprowadzić oszczędności oraz zmniejszyć wpływ zakładów na środowisko.

Prace obejmą nową jednostkę produkującą kwas azotowy, której możliwości oszacowano na 900 ton dziennie, nową instalację neutralizacji (1800 ton dziennie) oraz jednostkę chłodząco-wentylującą, pompę obiegu wody chłodzącej i stację przygotowawczą dla dodatkowej wody. Rozbudowane zostaną także istniejące już instalacje: nowe zbiorniki stokażowe kwasu azotowego — o pojemności 2 tys. m3 każdy — zostaną wyposażone w systemy zabezpieczające przed wyciekami.

Nowa jednostka produkcyjna zostanie zbudowana w miejscu zlikwidowanej starej, liczącej już ponad 50 lat jednostki.

W wyniku inwestycji zakłady powinny uzyskać zamierzony wzrost produkcji kwasu azotowego, zmniejszyć zużycie energii i koszty operacyjne. Inwestycja zapewni również zgodność z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i rekomendacjami dla branży chemicznej, dotyczącymi stosowania najlepszych dostępnych technologii.

Mniej szkodliwych emisji

Inwestycja powinna zaowocować także bezpośrednim ograniczeniem ilości szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery przez zakłady. Emisje tlenku azotu (NOx), które przyczyniają się do zachorowań na choroby płuc oraz powodują kwaśne deszcze, zostaną ograniczone o 1285 ton rocznie. Emisje dwutlenku węgla (CO2) zmniejszą się o 4810 ton rocznie, a emisje cząsteczek stałych (pył azotynowy, azotan i węglan sodu), które powodują choroby układu krążenia i układu oddechowego — o 4 tony rocznie.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Budowa instalacji do produkcji kwasu azotowego oraz instalacji neutralizacji ciśnieniowej” ma zapewniony łączny budżet 64 271 600 EUR, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 604 EUR w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

01/01/2007