Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Gdańsku

Dzięki tej rozbudowie więcej mieszkańców Gdańska zyska dostęp do lokalnej sieci kanalizacyjno-wodociągowej.

Inne narzędzia

 

W wyniku realizacji tego projektu 99,4% domów w Gdańsku zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 99,6% — do sieci wodociągowej. Sieć kanalizacyjna korzysta z systemu pomp grawitacyjnych, na który składa się 74 stacji połączonych z oczyszczalnią ścieków Gdańsk-Wschód. Docelowo projekt ma przynieść korzyści dla 860 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców).

W ramach projektu zaplanowano:

  • budowę 28,5 km sieci kanalizacji sanitarnej;
  • renowację lub przegląd 6,7 km obecnej sieci kanalizacji sanitarnej;
  • budowę 15,5 km i renowację 1 km sieci wodociągowej;
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków o zakład przekształcania osadów ściekowych;
  • uszczelnienie dwóch bioreaktorów;
  • budowę, modernizację lub usunięcie zbędnych przepompowni ścieków.

Prace te zostaną przeprowadzone w sposób przyjazny dla środowiska.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i infrastruktury

Dzięki tej inwestycji 2900 mieszkańców Gdańska zyska dostęp do rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a około 3000 mieszkańców zyska dostęp do dobrej jakościowo wody z głównego wodociągu. Nowy system sieci kanalizacyjno-wodociągowej zaspokoi także potrzeby dotyczące stadionu na gdańskim osiedlu Letnica.

W wyniku realizacji projektu ma powstać 120 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Gdańsku — etap II” wynosi 86 210 302 EUR, z czego 40 882 315 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

03/06/2015