Rozbudowa szybkiej linii tramwajowej w Krakowie

W drugim co do wielkości polskim mieście powstanie bardziej zrównoważony system transportu publicznego. W ramach poważnej inwestycji władze Krakowa zamierzają sfinansować budowę nowej linii tramwajowej i zakup 24 nowoczesnych tramwajów, a jednocześnie zająć się przebudową głównego odcinka ulicy w historycznym centrum miasta.

Inne narzędzia

 

Prace zaplanowane w południowo-wschodniej części miasta mają przyspieszyć przejazdy i poprawić dostęp podróżnych do przystanków tramwajowych. Inwestycja opiera się na niedawno ukończonym w tamtym obszarze projekcie, także częściowo finansowanym ze środków UE, również koncentrującym się na infrastrukturze transportu publicznego i zakupie taboru.

Dłuższa linia, nowe tramwaje

Kraków to miasto liczące 750 tys. mieszkańców i jeden z najbardziej znaczących ośrodków gospodarczych Polski. Celem nowego projektu jest zapewnienie bardziej zrównoważonego systemu miejskiego transportu publicznego przy jednoczesnym wzmocnieniu roli, jaką transport publiczny odgrywa w transporcie miejskim w ogóle.

Dwie z tych inwestycji dotyczą infrastruktury. Pierwsza z nich obejmuje budowę nowej linii tramwajowej o długości 4,5 km, prowadzącej od ronda Grzegórzeckiego do mostu Kotlarskiego i ul. Lipskiej, wraz z budową barier dźwiękochłonnych oraz pasa rozdzielczego między dwoma torowiskami. To przedłużenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) spowoduje poprawę połączeń transportowych między centrum miasta a jego wschodnimi i południowo-wschodnimi dzielnicami.

Druga inwestycja dotyczy przebudowy ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Basztową aż do ul. Kamiennej w centrum miasta, wraz z odnowieniem torowiska (1,2 km). W wyniku tej inwestycji nastąpią zmiany w ruchu ulicznym, obejmujące przyznanie pierwszeństwa przechodniom i pojazdom transportu publicznego, a także powstaną nowe miejsca parkingowe.

W ramach trzeciej i ostatniej inwestycji zostaną zakupione 24 nowe tramwaje niskopodłogowe przystosowane do linii KST. Pojazdy te mają około 32 metrów długości, spełniają wszelkie niezbędne normy krajowe i europejskie, a każdy z nich może przewozić do 220 pasażerów.

Szybsze przejazdy

Projekt powinien w znacznym stopniu poprawić łączność z południowo-wschodnimi dzielnicami Krakowa poprzez środki transportu publicznego i przyczynić się do polepszenia jakości transportu publicznego w całym mieście. Według danych szacunkowych po finalizacji projektu w 2012 r. z tej linii korzystać będzie aż 470 tys. mieszkańców rocznie.

Pasażerowie korzystający z nowej linii i nowoczesnych tramwajów odczują komfort szybszych i wygodniejszych przejazdów, natomiast ci, którzy przesiądą się do tramwaju z samochodu, będą mogli zaobserwować duże oszczędności kosztów eksploatacji pojazdu. Projekt ten przyniesie także korzyści dla środowiska, zmniejszając w obszarze docelowym poziom zanieczyszczenia powietrza i zagrożenia hałasem oraz pomagając ograniczyć emisje CO2.

Data projektu

30/03/2011