Droga ekspresowa skraca czas podróży

Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 o długości 47,20 km między Wrocławiem a Sycowem w południowo-zachodniej Polsce przynosi szereg długoterminowych korzyści dla kierowców i lokalnej gospodarki.

Inne narzędzia

 

Plan zakłada budowę bezpiecznego odcinka drogi, dzięki któremu zmniejszy się liczba wypadków i poprawi komfort jazdy. Zwiększenie przepustowości w tym rejonie skróci czas podróży wszystkich użytkowników drogi. Ponadto droga ekspresowa ułatwi dostęp do lokalizacji biznesowych w regionie, co pobudzi lokalną gospodarkę i uczyni rejon bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Korzyści dla Europy

Droga S8 stanowi część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (Trans-European Transport Network, TEN-T), która ma powstać w celu udoskonalenia infrastruktury transportowej na terenie całego kontynentu. Celem programu TEN-T jest zapewnienie szybkiego i efektywnego przepływu osób i towarów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i między nimi. Omawiana droga ekspresowa jest częścią trasy TEN-T biegnącej z Helsinek (Finlandia) przez Warszawę (Polska) do Pragi (Republika Czeska).

Projekt jest częścią Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, w ramach którego fundusze strukturalne UE wykorzystuje się do poprawy infrastruktury w Polsce. W zakresie poprawy infrastruktury transportowej w latach 2007–2013 wybudowano około 600 km autostrad i ponad 2200 km dróg ekspresowych. Dostępne są również środki finansowania na modernizację polskiej sieci kolejowej i rozbudowę ośmiu głównych lotnisk.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od Wrocławia (Psie Pole) do Sycowa” wyniosła 286 515 040 euro, z czego 196 274 875 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

15/03/2016