Propagowanie przyjaznego środowisku publicznego transportu szynowego

Rozbudowana właśnie sieć tramwajowa w polskim mieście Wrocław ma zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego w całej konurbacji.

Inne narzędzia

 

rojekt obejmuje budowę w ramach miejskiej sieci tramwajowej dwóch całkiem nowych odcinków pojedynczego torowiska o długości 5,3 km. W ramach projektu zmodernizowano także dwie istniejące linie tramwajowe „Tramwaj Plus” i „Trasa Średnicowa” — obydwie oddzielone od innych użytkowników dróg. Kolejne 37,85 km torowisk przebudowano lub zmodernizowano.

owe trasy oznaczają, że miejska sieć tramwajowa sięga teraz poza miasto, do dwóch dużych osiedli mieszkaniowych Gaj i Kozanów, a także do terenów otaczających Stadion Narodowy zbudowany na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r.

rojekt obejmuje również zakup 39 nowoczesnych tramwajów, każdy z częścią o niskiej podłodze, a także budowę 26 w pełni wyposażonych przystanków oraz modernizację 13 przystanków już istniejących.

a niektórych przystankach zainstalowano też nowoczesny sprzęt przekazujący aktualne informacje dla pasażerów. Wybudowano również osiem siłowni dla linii tramwajowych.

Zastąpienie samochodów w roli najpopularniejszego środka transportu

Wszystkie te działania stanowią element szerzej zakrojonych planów rozbudowy sieci tramwajowej we Wrocławiu, których realizację rozpoczęto w 2007 r. Ostatnia faza prac zazębia się także ze strategią miasta mającą na celu przyspieszenie rozwoju ekologicznego transportu publicznego oraz stopniowe zmniejszanie wykorzystania samochodów.

rojekt miał zostać zakończony w kwietniu 2013 r. i przewiduje się, że do końca 2014 r. z transportu publicznego we Wrocławiu skorzysta dodatkowo około 18,9 mln pasażerów. Celem tej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu szynowego z zamiarem zastąpienia samochodów w roli dominującego środka transportu w mieście i w jego bezpośrednich okolicach.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zintegrowany system transportu szynowego we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej, faza 1” wynosi 187 050 131 EUR, z czego 100 992 337 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej„Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/11/2014