Rusza rozwój polskiego regionalnego portu lotniczego

Wielka rozbudowa portu lotniczego Wrocław ma zapewnić szybki rozwój gospodarczy regionu oraz przynieść korzyści pasażerom i przewoźnikom korzystającym z tego portu lotniczego.

Inne narzędzia

 

Ogólny cel inwestycji to zwiększenie przepustowości portu lotniczego do około 3,3 mln pasażerów rocznie, a także podniesienie standardu usług.

Prace obejmują budowę drugiego terminalu portu lotniczego leżącego 10 km na południowy zachód od Wrocławia — stolicy województwa dolnośląskiego  i największego miasta zachodniej Polski.

Zwiększenie przepustowości i rozwój gospodarczy

Projekt ma na celu wyeliminowanie istniejących ograniczeń dalszego rozwoju regionu dolnośląskiego. Wiąże się to z nadziejami na wykorzystanie dobrej lokalizacji na przecięciu europejskich dróg transportowych.

Oczekuje się, że rozbudowa portu lotniczego, który ukończono pod koniec 2012 r., wzmocni podjęte już działania mające na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego w tej części Europy Środkowej. Jest to także ważny element transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), której zadaniem jest usprawnienie przewozów osób i towarów po Europie.

Oprócz budowy nowego terminalu projekt obejmował inne elementy, takie jak nowe budynki kontroli dostępu i techniczne oraz parking na ponad 1000 pojazdów. Dodatkowo zbudowano nową płytę postojową z 13 stanowiskami oraz systemem odprowadzania wody deszczowej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port Lotniczy Wrocław — rozbudowa i modernizacja i infrastruktury lotniskowej i portowej” wynosi 93 837 130 EUR, z czego 29 125 176 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013 w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.


Data projektu

24/09/2014