Instalacja odsiarczająca zapewni spadek emisji

Budowa nowej instalacji odsiarczającej w elektrowni położonej blisko Warszawy zapewni radykalny spadek ilości dwutlenku siarki emitowanego do atmosfery. Prace te zapewnią czystsze powietrze lokalnym mieszkańcom i pomogą Polsce dotrzymać zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Inne narzędzia

 

Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnej mokrej instalacji odsiarczania gazów spalinowych, która pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku siarki wytwarzanego przez trzy kotły w Elektrociepłowni Siekierki. Elektrociepłownia ta jest największym producentem energii w regionie i jest kierowana przez spółkę Vattenfall Heat Poland S.A.

Oprócz budowy mokrej instalacji odsiarczania gazów spalinowych, w elektrociepłowni przeprowadzone też zostaną prace związane z budową infrastruktury towarzyszącej. Zostanie zbudowany kanał służący do dostarczania zasiarczonych spalin do nowej instalacji, planuje się też zainstalowanie nowego systemu wentylacyjnego i grzewczego. Trzeba też będzie zbudować nowy kanał odprowadzający oczyszczone spaliny do nowego komina, którego budowa również wchodzi w skład projektu. Systemy techniczne istniejące obecnie w elektrociepłowni zostaną zmodyfikowane, aby zapewnić ich zgodność operacyjną z nową mokrą instalacją odsiarczania gazów spalinowych.

Projekt obejmuje też zakup różnego typu maszyn i sprzętu, które będzie można wykorzystywać w ramach systemu oczyszczania spalin. Nowe maszyny i sprzęt będą konieczne do realizacji różnych zadań, takich jak ładowanie i rozładowywanie sproszkowanego wapnia, a także do przygotowywania absorbentów i do przetwarzania wody. Trzeba też będzie zakupić sprzęt do odwadniania gipsu, oczyszczania ścieków oraz usuwania osadu.

Korzyści dla środowiska

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości dwutlenku siarki emitowanego do atmosfery, co pomoże w spełnieniu surowych standardów środowiskowych dotyczących takiej emisji, które obowiązują w Polsce od stycznia 2008 r. Emisja dwutlenku siarki przez Elektrociepłownię Siekierki miała być początkowo zmniejszana o 22,7% rocznie. Po przeprowadzeniu przez firmę Vattenfall Heat Poland całego programu redukcji emisji dwutlenku siarki wskaźnik ten wzrośnie do 45,3%.

W rezultacie spowoduje to poprawę stanu środowiska naturalnego w Warszawie i wokół niej, a także w województwie mazowieckim. Firma Vattenfall Heat Poland będzie właścicielem zasobów powstałych w ramach projektu.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt pod nazwą „Budowa mokrej instalacji odsiarczającej do kotłów K14, K15 i K16 w Elektrowni Siekierki” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 89 170 445 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 604 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012