Zapewnienie jeszcze lepszego dostępu szerokopasmowego we wschodniej Polsce

Zmodyfikowano wielki projekt budowy sieci szerokopasmowej we wschodniej Polsce, aby zapewnić jeszcze większe prędkości danych i lepsze pokrycie.

Inne narzędzia

 

Zmiany oznaczają, że całkowita długość sieci światłowodowej zwiększy się o 7 km, czyli łącznie będzie to 2013 km. Modyfikacja sieci szkieletowej spowoduje, że usługi szerokopasmowe będą w zasięgu 99,9% lokalnej populacji. Pierwotnie zakładano 96,5%. Dzięki zmianie projektu prędkość przesyłu danych osiągnie co najmniej 100 GB/s. Usługi będą na jeszcze wyższym poziomie dzięki budowie dodatkowych połączeń, a także dzięki wprowadzeniu nowych systemów wsparcia operacyjnego i biznesowego.

Z założenia sieć ma zapewniać otwarty i równorzędny dostęp firmom świadczącym usługi hurtowe i dostępu abonenckiego mieszkańcom i miejscowym firmom. Ta modyfikacja przyniesie zatem bezpośrednie korzyści operatorom świadczącym usługi szerokopasmowe oraz ich klientom, wśród których znajdują się gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Przez zapewnienie dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych i usług sieci dostępowych nowej generacji (NGA) zmodyfikowany projekt przyczynia się bezpośrednio do realizacji celów wytyczonych w przyjętej przez UE Agendzie cyfrowej dla Europy. Wprowadzona w 2010 roku Agenda określa zestaw celów, które służą lepszemu wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych przez obywateli krajów UE i europejskie firmy. W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 460 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo podkarpackie” wynosi 65 549 313 EUR, z czego 55 716 916 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Data projektu

01/09/2015