Redukcja emisji oznacza czystsze powietrze

Warszawa i okolice już niedługo będą mogły cieszyć się czystszym powietrzem dzięki projektowi, który pozwoli zredukować emisję dwutlenku siarki z lokalnej elektrociepłowni. Wybudowanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą (IOS) pomoże także Polsce dotrzymać zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Inne narzędzia

 

Instalacja IOS będzie przetwarzać dwutlenek siarki emitowany z pięciu kotłów w Elektrociepłowni Siekierki, która jest największym producentem energii w regionie. Elektrociepłownia jest zarządzana przez beneficjenta projektu, spółkę Vattenfall Heat Poland S.A.

Elektrociepłownia zostanie wyposażona w różne układy i instalacje konieczne do obsługi nowej instalacji IOS, która będzie znana pod nazwą absorbera nr 1. Prace obejmą także budowę kanału służącego do dostarczania zasiarczonych spalin z kotłów do absorbera. Zainstalowany zostanie także nowy wentylator i grzejnik, a także kanał do odprowadzania odsiarczonych spalin.

Zapewniono środki na zakup niezbędnych maszyn i sprzętów do załadunku i wyładunku mączki wapiennej i do przygotowania sorbentu – podstawowych składników procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Inwestycja pozwoli także na zakup urządzeń do oczyszczania i usuwania ścieków z nowego obiektu oraz sprzętu do usuwania osadów z oczyszczalni ścieków.

Czyste korzyści

Metoda odsiarczania polega na absorpcji dwutlenku siarki przez wodną zawiesinę mączki wapiennej. W wyniku reakcji chemicznej powstają nierozpuszczalne związki, które można zagęścić i składować lub utylizować.

Zmniejszenie ilości dwutlenku siarki emitowanego do atmosfery pomoże Polsce w spełnieniu surowych standardów środowiskowych, które obowiązują w Polsce od stycznia 2008 r. Dzięki nowej instalacji emisja dwutlenku siarki z Elektrociepłowni Siekierki zostanie w pierwszym etapie zmniejszona o 22,7 % rocznie. Wskaźnik ten wzrośnie od 45,3 % po całkowitym zakończeniu programu redukcji emisji dwutlenku siarki realizowanego przez Vattenfall Heat Poland.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Projekt pod nazwą "Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki" ma zapewniony łączny budżet w wysokości 46 909 139 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 5 565 604 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/10/2012