Budowa nowego odcinka wrocławskiej obwodnicy śródmiejskiej usprawni ruch tranzytowy i lokalny

Nowy odcinek drogi w północnej części Wrocławia ułatwi przemieszczanie się kierowcom, pieszym, rowerzystom, a nawet dzikim zwierzętom. To kolejny element europejskiej sieci transportowej.

Inne narzędzia

 

Wrocław jest największym miastem zachodniej Polski, położonym w strategicznej części transeuropejskiej sieci transportowej objętej tzw. programem TEN-T. Odcinek drogi budowany w ramach tego projektu znajduje się w północnej części Wrocławia, pomiędzy ulicami Osobowicką a Żmigrodzką. Ten fragment drogi o długości 4,195 km wchodzi w skład projektu dotyczącego budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia należącej do drogi krajowej nr 8.

Nowy odcinek przebiega przez miasto, co wiąże się z podjęciem działań ograniczających negatywne skutki budowy drogi dla środowiska. Należy wziąć pod uwagę budowę systemów odprowadzania i gromadzenia wody deszczowej, rozwiązania ograniczające emisję hałasu, tworzenie pasów zieleni oraz budowę instalacji zapewniających zachowanie naturalnych siedlisk.

Z myślą o dzikich zwierzętach zamieszkujących ten teren zaplanowano utworzenie co najmniej 12 przepustów, dzięki którym populacja zwierząt nie ulegnie rozdrobnieniu. Zrealizowanie tego projektu przyczyni się więc do poprawy jakości życia wrocławian, nie rujnując jednocześnie otoczenia.

Z korzyścią dla wszystkich użytkowników drogi

Nowo budowana droga będzie się składać z dwóch dwupasmowych jezdni, wzdłuż których, na całej ich długości, zaplanowano ścieżki rowerowe i chodniki. Powstaną też zatoczki parkingowe dla autobusów oraz chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż mostów nad nową trasą. Użytkownicy drogi ― zarówno podróżujący na czterech czy dwóch kółkach, jak i piesi ― uzyskają możliwość łatwego, szybkiego i przyjemnego przemieszczania się.

Najbliższe plany obejmują też budowę i przebudowę związanego z projektem wyposażenia i niezbędnej infrastruktury, w tym kolejowej instalacji sygnalizacyjnej, sieci elektrycznej, gazowej i wodociągowej, kanalizacji zwykłej i burzowej, dzielnicowych sieci grzewczych, sieci telekomunikacyjnych oraz instalacji związanych z ochroną środowiska.

Ochrona życia, oszczędność czasu

Modernizacja drogi ― obejmująca jej poszerzenie, oddzielenie różnych użytkowników oraz usprawnienie sygnalizacji ― powinna przyczynić się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Szacuje się, że liczba wypadków powinna spaść z 0,51 na milion pojazdokilometrów (w 2007 r.) do 0,14 w 2012 r. Trzeba też mieć nadzieję, że liczba ofiar zmniejszy się z 0,02 na milion pojazdokilometrów do 0,01. Efekty usprawnień zmierzających do ochrony życia są wymierne, będzie bowiem można określić potencjalną liczbę osób, które uniknęły wypadków bezpośrednio w wyniku wdrożenia tego projektu.

Oszczędność czasu wyrażana wskaźnikiem euro/rok, w odniesieniu do ruchu zarówno pasażerskiego, jak i towarowego, powinna zwiększyć się z poziomu bazowego wynoszącego 0 w 2007 r. do poziomu docelowego 13 922 770 euro w roku 2012. Nowy odcinek drogi zapewni korzyści nie tylko użytkownikom ruchu tranzytowego, ale także okolicznym mieszkańcom przemieszczającym się na obszarze z zabudową mieszkalną na obrzeżach miasta.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu o nazwie „Budowa obwodnicy północnej we Wrocławiu ― faza I” wynosi 61 974 930 euro, z czego 51 724 277 euro zostanie wyasygnowane z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

23/01/2013