Nowy odcinek ekspresowy obwodnicy Gdańska odciąży centrum miasta

Wchodzący w skład południowej obwodnicy Gdańska nowy, 17-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pozwoli na zmniejszenie korków, ograniczenie natężenia ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu.

Inne narzędzia

 

Wspomniany odcinek jest częścią szerszego projektu budowy południowej obwodnicy Gdańska, która ma połączyć dochodzące do Gdańska drogi krajowe i międzynarodowe. Otwarcie obwodnicy przyniesie wiele korzyści, a zwłaszcza przyczyni się do ograniczenia ciężarowego ruchu tranzytowego w centrum miasta, skrócenia czasu przejazdu ze wschodniej części Gdańska do Gdyni oraz zmniejszenia natężenia i poprawy jakości ruchu do i z centrum miasta.

Otwarcie wspomnianego odcinka drogi S7, którego budowa rozpoczęła się w 2012 r., przyniesie również korzyści ponad milionowi mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Droga S7 wchodzi w skład korytarza drogowego transeuropejskiej sieci transportowej łączącego Helsinki z Warszawą. Unia Europejska inwestuje miliardy euro w projekty związane z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), aby ułatwić przemieszczanie się ludzi i towarów między państwami członkowskimi.

Szybszy transport

Projekt obejmuje budowę 17,84 km drogi ekspresowej (dwie dwupasmowe jezdnie) oraz modernizację 2,9 km odcinka drogi S6. Ponadto wzdłuż drogi powstaną m.in. ronda, wiadukty, węzły drogowe, mosty i estakady. W projekcie przewidziano również zastosowanie odpowiednich systemów ochrony środowiska i bezpieczeństwa drogowego. Dla nowej drogi określono następujące parametry: prędkość projektowa: 100 km/h; dopuszczalny nacisk na oś (nośność) 115 kN/oś.

W 2013 r., pierwszym pełnym roku funkcjonowania nowej drogi, wartość czasu zaoszczędzonego dzięki niej w transporcie pasażerskim wyniosła ok. 13 296 821 EUR, a w transporcie towarowym — 2 884 877 EUR. W fazie wdrożenia projektu powstały 34 miejsca pracy, natomiast w efekcie otwarcia drogi utworzono 12 nowych miejsc pracy. Na odcinku ekspresowym obowiązują stosowne opłaty.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) — Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)” wyniosła 363 362 894 EUR, z czego 270 136 861 EUR pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

14/08/2014