Kompleksowa modernizacja trakcji kolejowej E59 Wrocław–Poznań na odcinku Czempiń–Poznań

Modernizacja 32-kilometrowego odcinka trakcji kolejowej, realizowana w ramach unowocześniania transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), zapewnia korzyści pasażerom i operatorom transportu towarowego.

Inne narzędzia

 

Celem projektu jest dostosowanie specyfikacji technicznej trakcji do norm europejskich oraz zapewnienie interoperacyjności i możliwości jazdy po torach z prędkością do 160 km/h w transporcie pasażerskim (na niektórych odcinkach 200 km/h) i do 120 km/h w transporcie towarowym. Pozwoli to znacznie skrócić czas podróży, a od 2016 r. będzie przynosić oszczędności rzędu 23,4 miliona EUR rocznie.

Autorzy projektu liczą też na to, że jego realizacja przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i będzie promocją zrównoważonego transportu. Aby tak się stało, projekt został włączony do „Master planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”. Pośrednio projekt przyczynia się też do realizacji strategii na rzecz Morza Bałtyckiego, ponieważ wzmacnia profil regionalny, czyniąc region atrakcyjniejszym i bardziej dostępnym, a także poprawiając komunikację transgraniczną w regionie Morza Bałtyckiego.

Element transeuropejskiego korytarza kolejowego

Wyremontowany odcinek między Czempiniem a Poznaniem odgrywa kluczową rolę w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Należy do korytarza kolejowego E59, przecinającego Europę od Malmö do Wiednia przez Szczecin, Wrocław i Pragę. Projekt jest też częścią większej inwestycji, której celem jest modernizacja infrastruktury kolejowej między Wrocławiem i Poznaniem.

Modernizacja infrastruktury i prace zależne

Oprócz modernizacji toru głównego, systemu torów i podkładów, projekt obejmuje szereg prac powiązanych z tą inwestycją. Chodzi o budowę lub modernizację siedmiu mostów i wielu wiaduktów. Planowane jest również wzniesienie ośmiu przejść pod torami i 14 przepustów. Z obecnych 29 przejść kolejowych 17 zostanie przebudowanych, a pozostałe 12 zlikwidowanych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Około 85 km naziemnej sieci zasilającej zostanie zdemontowane i powstanie całkowicie nowa sieć zasilania. Zostanie zainstalowany nowy system sygnalizacji świetlnej i nowe automatyczne blokady linii. Projekt obejmuje też wymianę sieci telekomunikacyjnej wzdłuż torów oraz remonty peronów i budynków.

Przewidziano instalację rozwiązań poprawiających ochronę środowiska, w tym siedem przejść dla zwierząt, bariery akustyczne i systemy odwadniania.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 Wrocław–Poznań, etap III, odcinek Czempiń–Poznań” wynosi 220 723 051 EUR, z czego 103 529 794 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014