Firma otwiera nowe możliwości w dziedzinie produkcji szkła dla przemysłu motoryzacyjnego

Inwestycja w nową fabrykę szkła i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji spowoduje pojawienie się na rynku nowych, wysokiej jakości produktów ze szkła, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Inne narzędzia

 

Zakłada się, że implementacja nowej technologii produkcji szkła doprowadzi do wytworzenia „znacząco ulepszonych” produktów, takich jak szyby przednie i boczne, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nowy zakład produkcji szkła Pilkington Automative Poland będzie również ważnym bodźcem dla lokalnej ekonomii.

Nowe miejsca pracy i wzrost produktywności

Firma zamierza zwiększyć roczną produkcję przednich szyb samochodowych z 2,3 mln do 4 mln, a szyb bocznych z hartowanego szkła z 3,5 mln do 9 mln rocznie.

Obecnie Pilkington Automative Polska zatrudnia 1249 pracowników. Efektem inwestycji będzie około 322 nowych miejsc pracy.

Główne cele firmy, której roczny obrót przewyższa 16 milionów euro, to: utrzymanie dużego udziału w rynku, dywersyfikacja produkcji i wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy.

Zdolności produkcyjne nowego zakładu — który znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w polskiej gminie Nowa Dęba — wzrosną, obniży się natomiast liczba produktów niespełniających norm jakościowych.

Poza tym projekt, który będzie trwał pięć lat, ma na celu promowanie ściślejszej współpracy z instytucjami naukowymi, sektorem edukacyjnym i innymi firmami z regionu.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Utworzenie nowego zakładu produkującego szkło dla przemysłu motoryzacyjnego” wynosi 102 341 062 euro, z czego 19 767 554 euro pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

18/11/2014