Przebudowa kanału zapewni lepszy dostęp z Morza Bałtyckiego do portów wewnętrznych

Modernizacja i przebudowa części Kanału Piastowskiego, a mianowicie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, zapewni lepszy dostęp z Morza Bałtyckiego do portów wewnętrznych oraz ograniczy ryzyko i szkody związane z przypływami i powodziami.

Inne narzędzia

 

Prace modernizacyjne będą prowadzone głównie wzdłuż wschodnich i zachodnich nabrzeży toru wodnego. Planuje się modernizację liczącego 4 km odcinka Kanału Mielińskiego oraz kolejnego liczącego 4 km odcinka północnej części Kanału Piastowskiego, co daje w sumie 8 km.

Naprawa i modernizacja nabrzeży oraz innej infrastruktury toru wodnego zapewni lepszy dostęp z morza do portów wewnętrznych oraz pozwoli poprawić ogólny stan infrastruktury lokalnej, co zwiększy bezpieczeństwo nawigacji. Prace te mają duże znaczenie, ponieważ tor wodny Świnoujście-Szczecin wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt stanowi również element strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Sprawniejszy przepływ ruchu i więcej możliwości

Prowadzone prace skupiają się głównie na modernizacji wałów, operacja pogłębiania obejmuje jednak także usunięcie różnych przeszkód utrudniających żeglugę, takich jak stare nabrzeża i pirsy, lub w razie potrzeby ich przebudowę. Inne ulepszenia obejmują budowę drogi dojazdowej, udoskonalenie oznaczeń nawigacyjnych oraz budowę nabrzeża serwisowego na potrzeby bieżącego utrzymania toru wodnego.

Projekt modernizacji pozwoli usprawnić przepływ ruchu, a w konsekwencji podniesie poziom konkurencyjności toru wodnego. Zapewni też wymierne korzyści dla bieżącej działalności biznesowej importerów i eksporterów, właścicieli statków oraz firm logistycznych z tego terenu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Kanał Mieliński) — etap II, nabrzeża wschodnie i zachodnie” wynosi 79 676 879 EUR, z czego 62 886 803 EUR pochodzi ze środków Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015