Obwodnica poprawia jakość życia mieszkańców

Dzięki nowemu układowi drogowemu we Wrocławiu tamtejsi mieszkańcy i użytkownicy ruchu drogowego będą bardziej mobilni i będą szybciej przemieszczać się z miejsca na miejsce.

Inne narzędzia

 

Projekt infrastruktury obejmował budowę nowej obwodnicy autostradowej o długości 35 km, w tym 22-kilometrowego odcinka dwupasmowej autostrady i 5-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu, oraz modernizację 8-kilometrowego odcinka drogi krajowej.

Ponadto w ramach projektu zbudowano nie tylko 40 skrzyżowań dwupoziomowych i mostów, ale również oddano do użytku drogi dojazdowe, system odwadniania, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. W celu przygotowania miejsca pod budowę nowych dróg publicznych wyburzono także niektóre obiekty we Wrocławiu i Trzebnicy.

Obwodnica A8 stanowi część przebiegającej przez Polskę transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączącej Europę Centralną z krajami leżącymi za wschodnią granicą Polski.

Poprawa sieci drogowej w Polsce

Projekt, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2011 r., miał trzy główne cele. Pierwszym było zapewnienie wyższej przepustowości korytarza transportowego oraz większego bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach krajowych i tranzytowych. Realizacja tego celu pozytywnie wpłynęła na jakość przejazdów długodystansowych.

Drugim była poprawa jakości życia osób zamieszkujących obszary znajdujące się wzdłuż drogi krajowej A8 oraz poprawa przepływu osób i towarów między Dolnym Śląskiem a sąsiednimi regionami. Ostatnim celem, który udało się osiągnąć w ciągu roku od zakończenia projektu, było ograniczenie czasu podróży użytkowników ruchu drogowego.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa obwodnicy autostradowej A8 we Wrocławiu” wynosi 924 905 590 EUR, z czego 651 401 030 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/12/2014