Obwodnica źródłem korzyści dla całego regionu

Nowa obwodnica Nowogardu zwiększyła przepustowość ruchu i przyniosła temu ruchliwemu, niewielkiemu miastu położonemu blisko polskiego wybrzeża Bałtyku szereg innych wymiernych korzyści.

Inne narzędzia

 

Obwodnica ta, licząca 9,4 km i zbudowana zgodnie ze standardami drogi ekspresowej, stanowi owoc projektu inwestycyjnego zrealizowanego w województwie zachodniopomorskim, a mówiąc dokładniej, w powiecie goleniowskim, w miejscowości Nowogard. Ta nowa infrastruktura jest elementem drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin i Gdańsk — dwa duże miasta położone w północno-zachodniej Polsce.

Szybsza i bezpieczniejsza podróż

Jednym z głównych celów projektu było pobudzenie rozwoju infrastruktury miejskiej poprzez zwiększenie przepustowości systemu transportowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Planiści chcieli także poprawić jakość życia mieszkańców poprzez obniżenie emisji spalin oraz ograniczenie hałasu powodowanego przez ruch lokalny.

Obwodnica składa się z dwóch dwupasmowych jezdni. W ramach projektu zbudowano też infrastrukturę dodatkową, a w tym skrzyżowania, drogi dojazdowe do sąsiednich terenów, osiem estakad, system odwadniania, 24 przepusty dla zwierząt, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoczki na przystanki autobusowe. Zainstalowano także wyposażenie zapewniające ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Oszczędności z tytułu skrócenia czasu jazdy

W roku 2012, czyli w pierwszym pełnym roku funkcjonowania obwodnicy, szacowane oszczędności z tego tytułu były znaczne. Osiągnęły wartość niemal 5,7 mln EUR rocznie w przypadku transportu pasażerskiego i nieco ponad 1 mln EUR rocznie w transporcie towarowym. Celem nowej obwodnicy było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej okolicznych terenów, a także ułatwienie dostępu do istniejących i potencjalnych firm.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Budowa obwodnicy miejskiej Nowogardu stanowiącej element drogi S6” wynosi 55 257 805 EUR, z czego 39 541 434 EUR pochodziło z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt został sfinansowany w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.


Data projektu

22/10/2013