Zwiększenie przepustowości portu lotniczego Katowice w związku z rosnącym zapotrzebowaniem

Budowa nowego pasa startowego i infrastruktury towarzyszącej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w południowej Polsce pozwoli obsłużyć przewidywany wzrost liczby pasażerów. Do 2020 r. ten port lotniczy leżący 30 km na północ od Katowic będzie musiał obsłużyć około 4 mln pasażerów rocznie (obecnie jest to 1,6 mln).

Inne narzędzia

 

Na tej budowie skorzystają wszyscy tutejsi przewoźnicy oferujący m.in. standardowe i niestandardowe, planowane i nieplanowane usługi transportu pasażerskiego. Linie lotnicze świadczące usługi kurierskie i przewozów towarowych także skorzystają na rozbudowie portu lotniczego.

Projekt obejmuje budowę nowego pasa startowego, rozbudowę płyty postojowej nr 1 oraz przebudowę dróg kołowania E1, E2 i D. Planuje się, że podczas etapu implementacji powinno powstać 188 miejsc pracy.

Większe znaczenie

Katowice to zarówno międzynarodowy, jak i regionalny port lotniczy zlokalizowany w Pyrzowicach (około 30 km na północ od Katowic) na Śląsku, który stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). UE zainwestowała miliardy euro w unowocześnienie infrastruktury transportowej w całej Europie, aby umożliwić swobodny ruch pasażerów i towarów między krajami członkowskimi.

Prace nad rozbudową portu lotniczego będą realizowane w ramach programu operacyjnego dla Polski „Infrastruktura i środowisko”. W latach 2007–2013 UE zainwestowała w ramach programu około 28 mld euro w poprawę krajowej infrastruktury technicznej, w tym połączeń transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port Lotniczy Katowice – modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniskowej i portowej” wynosi 67 349 864 EUR, z czego 27 023 263 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.


Data projektu

24/09/2014