Białystok się stroi dzięki operze i orkiestrze

Region województwa podlaskiego, usytuowany na skrzyżowaniu kultur, między Wschodem i Zachodem, ze zróżnicowaną pod względem kulturowym ludnością, będzie mógł wkrótce być gospodarzem wspaniałych wydarzeń muzycznych i artystycznych dzięki nowo wybudowanemu Europejskiemu Centrum Sztuki w Białymstoku.

Inne narzędzia

 

W budynku opery i filharmonii, w którym znajdują się cztery główne sale, amfiteatr i restauracje, zwiększy się liczba miejsc siedzących, poprawią się warunki realizacji spektakli artystycznych, i wzrośnie jakość ich odbioru przez widzów.

Centrum kultury dla wszystkich

Filharmonia w Białymstoku mieści się obecnie w budynku o pojemności 450 miejsc siedzących. Projekt obejmuje końcowy (drugi) etap budowy nowej Opery i Filharmonii Podlaskiej – nowoczesnej i wielofunkcyjnej sali koncertowej o najwyższych światowych standardach jakości pod względem architektury i walorów akustycznych, stanowiącej unikalne połączenie budowli i zieleni. Na początkowym etapie realizacji projektu powstaną około 182 miejsca pracy oraz kolejnych 50 w dalszej perspektywie. Sala koncertowa mieścić się będzie w Parku Centralnym, w śródmieściu Białegostoku, dzięki czemu kultura będzie szeroko dostępna dla mieszkańców, również tych niepełnosprawnych, co jest jednym z głównych celów projektu.

Większe możliwości dla artystów i widzów

Łączna powierzchnia budynku opery wynosi 16 108 m2, a jego pojemność – 108 868 m3. Będzie on mieścił 4 sale: Sala główna dla 803 widzów z możliwością zwiększenia liczby miejsc do 1 028 razem z parterem, balkonami i lożami; Sala główna dla 120-150 widzów, Sala Prób Orkiestry dla 80 muzyków, Sala Prób Chóru dla grup chóralnych liczących do 70 osób.

Obiekt będzie wyposażony w najnowocześniejsze systemy komunikacji i nagłośnienia. System nagłośnienia będzie niezwykle elastyczny i będzie można go dostosować do różnorodnych potrzeb akustycznych. Projekt obejmuje również inne stałe instalacje i elementy wyposażenia (takie jak ruchome platformy, oświetlenie, system regulacji akustyki, sprzęt do obsługi imprez, tymczasowe podnośniki i podesty, drabiny itd.)

Dodatkowo w budynku znajdować się będzie amfiteatr z 650 miejscami, foyer (o powierzchni ok. 1 000 m2), w którym organizowane będą imprezy kulturalne, oraz inne obiekty, takie jak biura administracyjne i restauracje.

Obiecujące perspektywy ekonomiczne

Przewiduje się, że do roku 2013 z obiektu będzie korzystać do 117 190 osób rocznie, przy rosnącej liczbie turystów odwiedzających Białystok i województwo podlaskie, co przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej. Zgodnie z oczekiwaniami wzrośnie również wartość ziemi w otoczeniu miejsca realizacji projektu, co będzie wynikało bezpośrednio z samego Centrum Sztuki, jak i innych inwestycji, które nadadzą tym obszarom miejskim nowy charakter atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i pracy.


Data projektu

28/09/2011