Korzyści dla parku krajobrazowego w wyniku budowy nowego systemu kanalizacji

Naturalna strefa chroniona w centralnej Polsce w końcu zostanie zaopatrzona we wspólny system kanalizacyjny. Ta nowa infrastruktura, obejmująca pięć gmin na terenie i w okolicy parku krajobrazowego Puszcza Zielonka, przyniesie korzyści dla tysięcy stałych i sezonowych mieszkańców.

Inne narzędzia

 

W ramach projektu powstaje szereg nowoczesnych udogodnień kanalizacyjnych. Zlikwidowane zostaną także dwie stare oczyszczalnie ścieków.

Miejsce chronionej przyrody i rekreacji

Umiejscowiony na północnym wschodzie od Poznania park krajobrazowy Puszcza Zielonka powstał w 1993 r. Park zajmuje powierzchnię około 12 tys. hektarów i obejmuje pięć rezerwatów przyrody, kilka jezior i prastare gatunki drzew, takie jak sosna czy modrzew. Ten malowniczy zakątek cieszy się dużą popularnością wśród turystów pieszych i rowerowych.

Celem projektu jest budowa wspólnego systemu kanalizacji dla gmin Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pięć wspomnianych gmin należy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, który także odpowiada za promocję parku krajobrazowego. Obecnie 107 tys. mieszkańców w obszarze docelowym nie ma dostępu do usystematyzowanego lub zgodnego z prawem rozwiązania w kwestii gospodarki ściekowej.

Umowy w sprawie budowy i instalacji systemu obejmą również podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz odbudowę gruntów powierzchniowych. Oczyszczalnie ścieków Pobiedziska i Skoki zostaną zlikwidowane, natomiast powstaną nowe pompownie, które będą doprowadzały ścieki ze zbiorników do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Istnieją także plany zakupu około 15 hektarów ziemi pod budowę pompowni ścieków i rurociągów w ramach projektu.

Wspólna infrastruktura kanalizacyjna

Wspólny system odprowadzania ścieków będzie oparty na systemie kanalizacji grawitacyjnej i sprężarkowych rur odprowadzających, a także na systemie pośrednich pompowni ścieków obejmującym dwa zbiorniki odprowadzające na terenie pięciu gmin docelowych. Całość systemu będzie połączona z istniejącymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Koziegłowy i Szlachęcin.

Dzięki realizacji projektu około 42 300 mieszkańców zostanie podłączonych do sieci odprowadzania ścieków. To pozwoli zwiększyć odsetek gospodarstw skanalizowanych z 55% w 2007 r. do 83% w roku 2015 w aglomeracji Murowana Goślina oraz z 84% do 85% w aglomeracji poznańskiej.

Data projektu

30/03/2011