Działania na rzecz oczyszczania węgla

W ramach prób zminimalizowania degradacji środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w województwie śląskim powstanie nowe Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW).

Inne narzędzia

 

W ramach projektu zostanie utworzonych 60 nowych miejsc pracy, a także powstanie szereg laboratoriów i instalacji badawczych o powierzchni ponad 9 tys. m2, wyposażonych z zamiarem wspierania innowacyjnych działań młodych polskich naukowców, przedsiębiorców oraz zagranicznych profesorów i doktorów.

Ustanowienie solidnych podstaw

CCTW będzie stanowić ogólnodostępny kompleks badawczy wyposażony w laboratoria w Katowicach oraz instalacje badawczo-technologiczne w Mikołowie i Zabrzu. Instytucje zarządzające projektem to Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW). Do roku 2017 około 30 młodych polskich naukowców (do 30 roku życia) zostanie zatrudnionych do pracy przy realizacji projektów badawczych w CCTW, a z infrastruktury ośrodka będzie korzystać około 200 przedsiębiorstw rocznie.

Potęga badań

W nowym budynku na terenie GIG w Katowicach powstaną w pełni wyposażone laboratoria do badań dotyczących przetwarzania węgla, kwestii energetycznych, środowiska i hydrogeologii. Laboratoria zajmą się badaniem możliwości w zakresie minimalizowania skutków środowiskowych zastosowania węgla, monitorowaniem stanu środowiska, identyfikowaniem potencjalnych sposobów wychwytywania i składowania CO2, inżynierią procesów w górnictwie oraz obróbka węgla. Zespół badawczy zajmie się również prowadzeniem badań interdyscyplinarnych, m.in. w zakresie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, energii, inżynierii procesów oraz nanotechnologii.

Na terenie ośrodka badawczego w Zabrzu powstaną także instalacje technologiczne. Planowana jest budowa stanowisk pomiarowych do badania procesu gazyfikacji i ciśnieniowego spalania tlenowego paliw stałych, likwidacji CO2 w reaktorze absorpcyjnym, konwersji paliw w reaktorach przy użyciu chemicznej pętli tlenkowej oraz węzła rozdrabniania, przesiewania i przygotowywania mieszanki węglowej.

Trzecia instalacja CCTW powstanie w Mikołowie, gdzie zostanie wybudowane podziemne stoisko do prób służące do badań nad gazyfikacją węgla. Placówka ta zajmie się przede wszystkich prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie podziemnej gazyfikacji węgla. Nowe stanowiska pomiarowe powstaną również w istniejącej hali technologicznej, a badania w niej prowadzone będą koncentrować się na likwidacji CO2 i produkcji wodoru.

Satysfakcja z wyników

Centrum CCTW będzie dążyć do podjęcia współpracy ze spółkami handlowymi zainteresowanymi stosowaniem i/lub promowaniem wyników badań, a będzie przede wszystkim prowadzić analizę rynkową w celu ustalenia potrzeb naukowych i biznesowych. Analiza będzie skupiać się zarówno na badaniach w ramach umowy, jak i na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w kontekście biznesowych i badawczym. Oczekuje się, że dzięki powstaniu nowej infrastruktury CCTW do roku 2017 co roku składanych będzie nawet do 15 wniosków patentowych, a przedsiębiorstwa wdrażać będą do 20 produktów i procesów rocznie.

Data projektu

15/02/2011