Nowa droga ekspresowa wzmocni transeuropejski korytarz

W województwie wielkopolskim w zachodniej Polsce powstaje nowa droga ekspresowa S5, której celem jest poprawa warunków ruchu krajowego i tranzytowego w transeuropejskim korytarzu.

Inne narzędzia

 

Poza utworzeniem praktycznego połączenia pomiędzy autostradami A1 i A2, głównymi celami projektu są: poprawa bezpieczeństwa na drogach, ulepszenie połączeń między regionami, skierowanie ruchu poza najważniejsze miasta, takie jak Poznań, Kostrzyn i Pobiedziska, oraz zwiększenie natężenia ruchu w województwie. W celu utrzymania płynności ruchu i ograniczenia wąskich gardeł prowadzone są także prace nad połączeniem dróg krajowych nr 5 i 92.

Szeroki zakres prac

Oprócz budowy samej drogi ekspresowej i modernizacji dwóch dróg krajowych, to gigantyczne przedsięwzięcie zakłada budowę siedmiu skrzyżowań, 31 obiektów inżynierskich, sześciu miejsc obsługi podróżnych, kompleksowego systemu oświetlenia, przystanków autobusowych i systemu odwadniania dróg. Ponadto przewiduje się montaż systemów zapewniających ochronę środowiska, takich jak ekrany akustyczne i bariery ochronne, budowę systemu kanalizacji oraz instalację urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Przed nami długa droga

Łącznie budowanych jest ok. 35,035 km dróg ekspresowych, a przebudowywanych jest 6,5 km dróg krajowych. Oszczędność czasu w skali roku oszacowano na 24 864 422 EUR w przypadku pojazdów pasażerskich oraz 35 075 354 EUR w przypadku pojazdów użytkowych.

Projekt, który wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej (tzw. programu TEN-T), jest w pełni zgodny z europejską dyrektywą w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (2008/96/WE). Ponadto w momencie rozpoczęcia realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drogi krajowe będą też w tym zakresie poddawane regularnym, dodatkowym kontrolom.

Podczas realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 5 055 miejsc pracy, co stanowi imponującą liczbę.

Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno–Poznań (węzeł Kleszczewo)” wynosi 314 257 360 EUR, z czego 215 980 414 EUR pochodzi z Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

23/05/2013