Centrum nanotechnologii i biotechnologii na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku prowadzone będą zaawansowane badania biotechnologiczne i nanotechnologiczne dzięki stworzeniu nowego ośrodka, którego celem będzie współpraca z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wykorzystaniem i komercjalizacją wyników tych badań.

Inne narzędzia

 

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (DCMiB) będzie miejscem realizacji programu NanoMat w zakresie badań nanotechnologicznych oraz programu Biomed w zakresie biotechnologii. Oba programy posłużą jako platformy dla badań interdyscyplinarnych.

Nawiązywanie kontaktów z sektorem przemysłowym

Projekt Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB) ma na celu rozwój współpracy akademickiej i nawiązywanie kontaktów z sektorem przemysłowym poprzez analizę obecnego i przyszłego zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę z zakresu najnowszych technologii. Wyniki realizacji projektu wykorzystywane będą przez inne ośrodki badawczo-naukowe, a laboratoria zostaną udostępnione do dyspozycji użytkowników zewnętrznych. Analizy dotyczyć będą badań kontraktowych, jak również zastosowania innowacyjnych rozwiązań w w świecie biznesu i nauki.

DCMiB dążyć będzie do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wykorzystaniem lub komercjalizacją wyników badań i będzie na bieżąco prowadzić analizy rynkowe w celu ustalenia zapotrzebowania nauki i biznesu na wyniki prowadzonych prac.

Centrum będzie przyciągać zmotywowanych młodych naukowców, znanych badaczy oraz wykwalifikowany personel techniczny z Polski i innych krajów.

W pełni wyposażone laboratoria specjalistyczne

W ramach projektu powstaną obiekty o łącznej powierzchni 23 000 m2 na obszarze liczącego 5,5ha Kampusu Pracze, w których mieścić się będą laboratoria, biura, pomieszczenia socjalne, sale seminaryjne i konferencyjne wraz z wyposażeniem technicznym.

Do roku 2013 laboratoria zostaną w pogrupowane w działy i wyposażone w niezbędną aparaturę badawczą. Zbudowanych zostanie trzydzieści laboratoriów, które będą mogły świadczyć usługi zakładom przemysłowym i instytucjom badawczym.

Projekt podzielono na pięć etapów: budowa laboratoriów, zakup sprzętu, rekrutacja i szkolenie pracowników, procedury akredytacyjne oraz podnoszenie świadomości. Etapy te obejmują remont, modyfikację i budowę pomieszczeń, w których mieścić się będą laboratoria do badań prowadzonych między innymi w dziedzinie związków chemicznych, powierzchni i ciał stałych. Laboratoria będą również wykorzystywane do prac z dziedziny mikroskopii elektronowej (nanotechnologii).

W pozostałych laboratoriach nanotechnologicznych prowadzone będą badania nad produkcją włókien światłowodowych, rozwojem technologii mikrolaserowej i wytwarzaniem struktur fotowoltaicznych. Badania obejmą również ukierunkowane nośniki leków, biomarkery i diagnostykę nowotworów.

Data projektu

05/10/2011